Delivery ธุรกิจขายความสะดวก น่าสนใจทุกช่วงเวลา

จากปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายของผู้คนในสังคมเมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นความเร่งรีบ การจราจรติดขัด ประหยัดน้ำมัน ฝนตก จึงทำให้มี ธุรกิจขายความสะดวก บริการส่งถึงบ้าน ( Delivery ) เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงต้องการรักษายอดขายเอาไว้ในช่วงที่ลูกค้าเข้าร้านน้อย

Read more