TF News | พาณิชย์ เปิดบริการ Fast Track ต่ออายุเครื่องหมายการค้า 1 ชั่วโมง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้บริการจดและต่ออายุเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน (Fast Track) จากเดิมต่ออายุใช้เวลา 60 วัน ลดเหลือ 60 นาที จดทะเบียนทราบผลพิจารณา 6 เดือน จากเดิม 12 เดือน

Read more