ก้าวขึ้นมาแกร่ง Rising Strong

ในยุคสมัยที่รอบด้านเต็มไปด้วยการแข่งขันผู้ที่แข็งแกร่งไม่ใช่ผู้ที่ประสบความสำเร็จแต่คือคนที่ก้าวผ่านปัญหามาอย่างโชกโชนจนเรียกว่ามีประสบการณ์มากพอที่จะไม่หวั่นไหวแม้จะเจอกับปัญหาอะไรอีกก็ตาม ยิ่งในเชิงธุรกิจที่มีปัญหาเข้ามาตลอดเวลาคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นคือผู้ที่จะอยู่รอดได้ และนั่นก็หมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะแข็งแกร่งได้ด้วยการเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงแค่ 1-2 ครั้งเท่านั้น

Read more