7 วิธีเลือกคนอย่างไรให้องค์กรได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

เรื่องความรู้ความสามารถเป็นตัวกำหนดการอยู่รอดของธุรกิจ เขาจึงมีคำพูดสำคัญที่ว่า “Put the right man on the right job” นั้นคือ การเลือกใช้คน ให้เหมาะกับงาน หลายบริษัทสามารถยืนหยัดในเวทีธุรกิจเพราะมีบุคลากรที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ

Read more