OfficeMate Plus+ งัดโมเดลแฟรนไชส์ ปูพรมสาขา 150 แห่งใน 5 ปี

“แฟรนไชส์” กำลังเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมในการขยายและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ เช่นเดียวกับ “ออฟฟิศเมท” ร้านขายอุปกรณ์สำนักงาน ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 25 ปี ได้งัดโมเดลแฟรนไชส์มาเป็นตัวเร่งอัดฉีดในการเติบโต ภายใต้ชื่อ “ออฟฟิศเมท พลัส (OfficeMate Plus+)”

Read more