ระวังธุรกิจที่ปะปนมากับความเศร้าของคนไทย

ในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ช่วงเวลาแห่ง ความเศร้า ที่แม้จะเข้าใจแต่ก็ทำใจให้ยอมรับได้ยากเต็มที ตามหลักทางจิตวิทยาแล้วในช่วงที่ความรู้สึกของคนเราเริ่มอ่อนแอเช่นนี้จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ค่อนข้างหละหลวมบางครั้งเป็นการพิจารณาแบบมองข้ามเหตุผล อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเศร้าที่ทำให้เราตัดสินใจทำอะไรได้ง่ายเกินไปมากขึ้น

Read more