คนไทย หนี้ท่วม 90 % ต่อ GDP ขาดวินัย ใช้จ่ายเกินตัว เศรษฐกิจฟื้นช้า

ชีวิตหนี้! คือความจริงที่สุดในยุคนี้ คำนวณว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยเมื่อถึงสิ้นปี 2567 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแตะระดับ 91.4% ต่อ GDP หรือราว 16.9 ล้านล้านบาท

Read more