“Toys R Us” อเมริกา ยื่นล้มละลาย จะไม่กระทบต่อ สาขา ในไทย

ถือเป็นเรื่องน่าตกใจอยู่ไม่น้อย! แต่ไม่น่าเกินความคาดหมายของใครหลายคน เมื่อ Wall St. Journal รายงานว่า ทอยส์ “อาร์” อัส (อังกฤษ Toys R Us หรือเครื่องหมายการค้าคือ Toys Я Us) บริษัทค้าปลีกขายของเล่นรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เตรียมยื่นล้มละลายเพื่อขอสิทธิการคุ้มครอง

Read more