ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก 2 ล้าน!

ปัจจุบัน หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า “การคุ้มครองเงินฝาก” แต่อาจยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร หรืออาจสับสนกับบริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น ประกันเงินฝาก หรือประกันตัวบุคคล ซึ่งการคุ้มครองเงินฝากนั้น เป็นบริการที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในประเทศไทยต้องเข้าร่วม โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดูแลการดำเนินงาน

Read more

เริ่มแล้ว 11 ส.ค.64 คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท ครอบคลุมสถาบันการเงินทั้ง 35 แห่ง

หลังจากที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ประกาศว่าตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก

Read more