ไปเกาหลี! จะเลือกใช้บริการ “ ร้านสะดวกซื้อ แดนกิมจิ ” แบบไหนคือดีที่สุด!

วิถีชีวิตคนเกาหลีรุ่นใหม่ผูกผันกับร้านสะดวกซื้อพอๆกับร้านกาแฟ ไปที่ไหนๆก็เจอ ร้านสะดวกซื้อ ให้ซื้อของอย่างสะดวกจริงๆ คำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาเกาหลีออกเสียงว่า “พยอนิจอม” คำว่า “พยอนิ” หมายถึงสบาย ส่วน “จอม” แปลว่าร้าน จากข้อมูลเบื้องต้นที่สำรวจตรวจสอบกันมา ร้านสะดวกซื้อในเกาหลีมีไม่ต่ำกว่า 25,000 ร้าน มากกว่าร้านสะดวกซื้อที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวเลยทีเดียว

Read more