Undone นาฬิกาข้อมือที่คุณออกแบบให้เป็นตัวเองได้มากที่สุด

เชื่อว่าหลายคน ชอบสวมใส่นาฬิกา เวลาซื้อมักเจอปัญหาอย่างหนึ่ง คือ สีสัน รูปทรง หน้าปัด สายรัด รวมถึงเข็มนาฬิกามีสีสันไม่ถูกใจ ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป เพราะคนที่จะซื้อนาฬิกาสามารถออกแบบและสั่งซื้อนาฬิกาได้เองที่บ้าน

Read more