SWOT รู้เขารู้เรา ก่อนลงสนาม!

หลาย ๆ คน คงเคยได้ยินวลีระดับตำนาน ที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางไม่ว่า จะในแวดวงไหนก็ตาม นั่นก็คือ “ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” วลีสุดคมของ ซุนวู นักปราชญ์ชาวจีนผู้ชาญฉลาด ที่ก่อนออกรบก็ต้องมีการสำรวจศัตรูในเรื่องต่าง ๆ จำนวนนักรบ วิธีการรบ หรือทางที่ศัตรูจะใช้บุก และส่วนรู้เราก็คือ การวางแผน สิ่งที่เรามีให้ออกมาได้ดีที่สุด เพื่อรับมือกับศัตรูนั่นเอง นี่เป็นเรื่องของศาสตร์ทางด้านการรบ แต่สามารถนำมาปรับใช้กับเรื่องของธุรกิจได้อย่างดี

สำหรับ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ในแง่ของธุรกิจนั้น ก็จะคล้าย ๆ กับการรบเลย เนื่องจาก รู้เขา คือเป็นการรู้ถึงสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เราไม่สามารถควบคุมได้ยังไง? เช่น เราไม่สามารถควบคุมให้เขา ยกทัพกลับไปได้ เราไม่สามารถกำหนดให้เขามารบได้แค่ 100 คน ส่วนเรื่องของธุรกิจ สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เป็นต้นนั่นเอง

ส่วนเรื่องของการรู้เรา ในแง่ของธุรกิจจะประมาณว่า รู้ว่าเราเก่งในเรื่องอะไร เราอ่อนในเรื่องไหน ความสามารถในการทำธุรกิจประเภทนี้ของเราเพียงพอหรือไม่ ซึ่งเหล่านี้นั้น ไปสอดคล้องกับทฤษฏีหนึ่งในการดำเนินธุรกิจให้ดีและยั่งยื่น นั่นก็คือ SWOTAnalysis

รู้เขารู้เรา

ภาพจาก : https://goo.gl/0O7bkJ

SWOT Analysis

เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการทำธุรกิจ ซึ่งผู้ริเริ่มของทฤษฎีนี้คือ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) โดยการนำมาเผยแพ่ในงานต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักนั่นเอง สำหรับ SWOT นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการประเมิณทุกสิ่งทุกอย่างเลย เพราะหากเราวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ตามทฤษฎีนี้แล้วนั้น เราจะสามารถรู้ได้ทันทีว่า เราจะสามารถดำเนินธุรกิจนี้ได้ดีหรือไม่ ราบรื่น หรือขลุกขลักในเรื่องใด และที่สำคัญ เราจะสู้กับคู่แข่งขันที่ดำเนินธุรกิจมาก่อนเราแล้ว ได้หรือไม่นั่นเอง

aw35

 

ภาพจาก : https://goo.gl/FX7GCQ

เริ่มจาก Strength หรือจุดแข็ง

เป็นการวิเคราะห์ในส่วนของภายใน ว่าเรามีความแข็งแกร่งอย่างไรบ้าง ไม่ใช่เฉพาะตัวเรา แต่รวมถึงทุกคนในองค์กร สินค้า ผลิตภัณฑ์ อำนาจการต่อรองต่าง ๆ ที่เรามีความเหนือกว่าคู่แข่งคนอื่น ๆ ที่คิดว่าหากคนอื่นจะมาแข่งกับเราในข้อเหล่านี้ เราจะสามารถเอาชนะได้ไม่ยากอย่างแน่นอน เช่น เราเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาได้ใหม่ ทำให้ไม่มีใครสามารถก็อบปี้เรา หรือตามเราทันแน่ ๆ ใน 2-3 ปีนี้ ทำให้เราจะเป็นที่รู้จักและครองส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้ก่อนแล้ว หรือเรามีจุดแข็งในเรื่องของอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ ทำให้ซัพพลายเออร์ชอบส่งสินค้าหรือวัตถุดิบในการผลิตให้เรามากกว่าที่จะส่งไปให้คู่แข่งคนอื่น ๆ เป็นต้น

aw34

ภาพจาก : https://goo.gl/dBMYjr

ในส่วนของ Weakness ก็คือจุดอ่อน

เป็นการวิเคราะห์ภายในเช่นเดียวกันกับ Strength แต่จะสลับขั้วกัน เพื่อให้รู้ว่าองค์กรของเรามีเรื่องไหนที่เป็นข้อด้อย ที่หากจะต้องแข่งกันในเรื่องเหล่านี้ องค์กรเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาก ๆ แน่ ๆ เช่น จุดอ่อนขององค์กรเราคือ เงินทุนเริ่มต้น การที่ธุรกิจประเภทนี้ต้องใช้เงินค่อนข้างมาก องค์กรของเราเลยจำเป็นต้องกู้เงินมากกว่าคู่แข่ง เพราะคู่แข่งมีเงินทุนที่เยอะกว่า ทำให้เราก็จะเสียเปรียบในเรื่องของ Cost นั่นเอง

aw36

ภาพจาก : https://goo.gl/mGxm5x

ต่อมาเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก คือ Opportunity หรือโอกาสนั่นเอง

โอกาสในที่นี่ก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะไม่มีมนุษย์คนไหนที่กำหนดโอกาสให้ตัวเองได้อย่าง 100% ต้องอาศัยคนอื่น ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ ช่วยด้วย เช่น โอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจได้ง่ายขึ้น เพราะภาครัฐให้การสนับสนุนเรา หรือการมองเห็นโอกาสในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ทำให้การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ น่าจะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ดี เป็นต้น

aw37

ภาพจาก : http://goo.gl/WK652v

และสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเช่นกัน คือ Threat หรืออุปสรรคนั่นเอง

อุปสรรคในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน เช่น ธุรกิจนี้คู่แข่งรายใหม่เข้ามาได้ง่ายมาก ทำให้อุปสรรคของเราคือ เราไม่สามารถคาดการได้ว่า จะถูกโจมตีเมื่อไร หรือธุรกิจของเราขึ้นอยู่กับฤดูกาล หากฤดูกาลเปลี่ยน อุปสรรคของเราก็คือ การที่ต้องคิดว่าทำยังไงให้ธุรกิจของเรายังคงอยู่รอด เพราะเราไม่สามารถควบคุมฤดูกาลได้ เป็นต้น

aw39

ภาพจาก : https://goo.gl/BVlP8F

จะเห็นได้ว่า ทั้งทฤษฎี SWOT Analysis และวลีของ ซุนวู รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง นั้นพูดถึงเรื่องเดียวกันเลย ซึ่งเหล่านี้ล้วนพิสูจน์กันมาแล้วว่ามีผลอย่างมากต่อการเลือกว่าจะดำเนินธุรกิจหรือไม่ หากข้อดีหรือจุดแข็งของเรานั้น มีดีมากกว่าคู่แข่ง และเป็นสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจประเภทที่เราจะทำอย่างแท้จริง ก็น่าจะลองดู แต่หากว่าเราวิเคราะห์ออกมาว่า จุดอ่อนเราเสียเปรียบมาก เราก็ควรจะพิจารณาใหม่ให้ดี ๆ และเช่นกันการพิจารณาปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องจำเป็น ที่จะต้องวิเคราะห์บ่อย ๆ เพราะสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากเราวิเคราะห์ได้ตรงจุด และมาปรับเปลี่ยนภายในของเราให้ดำเนินควบคู่ไปกับปัจจัยภายนอกได้อย่างดีนั้น ธุรกิจของเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง

aw38

ภาพจาก : https://goo.gl/HBO3US

สำหรับใครที่กำลังคิดจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองอยู่ ก็อยากให้ลองวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ดู และไม่เพียง SWOT เท่านั้น เราจำเป็นต้องดูในส่วนอื่น ๆ ด้วย เช่น การวิเคราะห์ Five Force การวิเคราะห์ในเรื่องของการตลาด STP Marketing เป็นต้น หากเรามีการวิเคราะห์ และวางแผนแนวทางไว้อย่างชัดเจนแล้ว และทำให้แผนมีความยืดหยุ่น เมื่อเราทำงานจริง ๆ สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นและออกมาดีขึ้น ไม่เสี่ยงต่อการทำไปโดยไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั่นเอง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.moneyhub.in.th

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต