EFL Learning Centre เปิดเคล็ดลับ “ทำอย่างไรให้ โรงเรียนสอนภาษาธรรมดา กลายเป็นโรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ ที่เกินคำว่าจุดคุ้มทุน”

ธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการยกระดับและพัฒนาให้ก้าวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมถึง “ธุรกิจการศึกษา” ก็เช่นกัน ลำพังแค่การเรียนการสอนธรรมดาดูจะไม่เพียงพอกับความต้องการในยุคนี้ โดยเฉพาะ โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ ที่ต้องมีความเป็นมาตรฐานนานาชาติ

เพื่อช่วยดึงดูดผู้เรียนให้สนใจและมีความเชื่อมั่นในเนื้อหาการสอนที่การันตีได้ว่าผู้เรียนจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใด www.ThaiSMEsCenter.com ยังต้องการให้การลงทุนนั้น “คุ้มค่า” และได้ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้เรียนและผู้ลงทุน

EFL Learning Centre

โดยสุดยอดแฟรนไชส์ในเดือนนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับ EFL Learning Centre แฟรนไชส์โรงเรียนสอนภาษาที่มาเผยเคล็ดลับ การเปลี่ยนโรงเรียนสอนภาษาธรรมดาให้กลายเป็นโรงเรียนสอนภาษามาตรฐานนานาชาติชนิดที่ว่า “ลงทุนแล้วคุ้มค่าแน่”

สุดยอดจริง! ระบบ “โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ” ของ EFL Learning Centre

โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ

EFL Learning Centre ก่อตั้งมานานกว่า 18 ปี ชูจุดเด่นความเป็น “โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ” อย่างชัดเจนโดยมีมาตรฐานที่น่าสนใจเริ่มจาก

1. ISO 9001

โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ

จะเน้นที่การวางมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรที่ได้รับการรับรองมั่นใจได้ว่า มีการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับนโยบาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารด้านการเงิน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาด เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล การได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสากล จะต้องผ่านการตรวจประเมินจากองค์กรตรวจประเมินระดับนานาชาติทุกปี และการตรวจประเมินจะมีความละเอียดและมีความเป็นมืออาชีพปกติแล้วสถานศึกษาทั่วไปมักจะได้รับการประเมินมาตรฐานในส่วนเฉพาะของการบริหารการศึกษา

แต่ความจริงก็คือว่า โรงเรียนสอนภาษานั้นต้องมีโมเดลการจัดการทางธุรกิจที่สุดยอดเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วย ทั้งนี้ EFL Learning Centre ได้รับทุนสนับสนุนนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2008 ในการสร้างระบบการบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จผ่านการออกแบบระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ยังใช้ version 2008 จนปัจจุบันนี้ ISO เวอร์ชั่นล่าสุดได้แก่ ISO 9001:2015 ระบบนี้ได้ช่วยให้ EFL Learning Centre มีการพัฒนาวิถีการดำเนินธุรกิจได้อย่างทันสมัย และ มองเห็นโอกาสในตลาดโลกตลาดในประเทศ

สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน ISO 9001 คือคำว่า Scope of Certification ซึ่งเป็นการันตีว่ามาตรฐานนานาชาติที่ได้รับการรับรองคืออะไร ตัวอย่างเช่น Scope of Certification ของ EFL Learning Centre ได้แก่

 • การอบรมผู้สอนต่างชาติในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language: TEFL)
 • การสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย (English and Thai Language Teaching)
 • การให้คำปรึกษาให้บริการเกี่ยวกับครูผู้สอน (Teacher Placement Consulting)

2.ได้รับรองมาตรฐานโดย Bureu Veritus Certification Holding SAS

ทั้งนี้การรองรับมาตรฐานนั้นองค์กรที่เข้ามาการันตีมาตรฐานก็สำคัญมาก องค์กรรับรองคุณภาพที่ EFL เลือกใช้คือ Bureu Veritus Certification Holding SAS ซึ่งเป็น UK Branch ที่รับรองว่าระบบการจัดการขององค์กรผ่านการตรวจประเมินและมีบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากลอย่างแท้จริงได้คุณภาพมาตรฐานนานาชาติเหมือนกันทั่วโลก

3.มาตรฐาน Training Qualifications UK (TQUK)

โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ

Training Qualifications UK (TQUK) เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานหลักสูตรและเทียบโอนหลักสูตรไปยังประเทศอังกฤษและทั่วโลก เริ่มจากหลักสูตร การอบรมผู้สอนต่างชาติในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language: TEFL) ของ EFL Learning Centre เป็นหลักสูตรออกแบบขึ้นเฉพาะของ EFL ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงศึกษาธิการ และผ่านการรับรองมาตรฐาน TQUK สหราชอาณาจักร ในระดับ RQF. Level 5 ซึ่งเทียบเท่ากับระดับปี 2 ของมหาวิทยาลัย (Diploma) นั่นหมายความว่า เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษได้

โดยหลักสูตรต้นแบบภาษาอังกฤษระดับกลาง EFL Level2 ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ Dual Enrolment Consortium ซึ่งเป็นสมาคมอธิการบดีของ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริการับเทียบโอนนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ของ EFL Learning Centre สามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องยื่นคะแนนสอน IELTS หรือ TOEFL โดยเทียบเท่าระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.0

โดยมีผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย และ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเป็นสักขีพยานและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และจากหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติ สู่การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานต่างประเทศ โดยได้มีการขยายผลสัมฤทธิ์จากประสิทธิภาพในห้องเรียนไปสู่การสร้างความฝันให้เป็นจริงให้ผู้เรียนเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากการใช้ภาษาอังกฤษหลักล้านบาทต่อปี แทนทีจะติดกับฐานรายได้ระดับเดิมๆในประเทศไทย

4. Modern School Biz System แบบครบวงจร

โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ

EFL Learning Centre มีระบบระบบปฏิบัติการ Course Management System ที่ช่วยให้ทุกขั้นตอนที่มีมาตรฐานเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นคลัง Database ที่สำคัญในการทำให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้า ใช้ในการวางแผนการตลาด การจัดการต้นทุน บริหารทรัพยากรมนุษย์

มีระบบ Security ที่ป้องกันการทุจริตได้ในทุกระบบการทำงาน ระบบนี้ได้รับการออกแบบให้เพื่อให้โรงเรียนท่านผ่านเกณฑ์ประเมิณคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ และ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO 9001 อีกด้วย ระบบนี้เป็น One-Stop Service ระบบเดียวที่สอดคล้องกับมาตรฐานในประเทศและสากล

5.การคัดเลือกครูผู้สอนมาตรฐาน Qualified English Teachers

โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ

โดย SEE TEFL คือองค์กรภายในของ EFL Learning Centre ที่นำเข้าและผลิต English Teachers ที่มีคุณภาพสูงตลอดปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน TQUK และ ISO 9001 ประเทศอังกฤษ ดังนั้น การคัดสรรและสรรหาครูผู้สอนชั้นนำที่มีคุณภาพจึงเป็นจุดแข็งของ EFL Learning Centre ทั้งนี้ SEE TEFL ครองอันดับ Top 5 ในเอเชียในการอบรมเจ้าของภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง เช่น USA, UK, Australia, Cananda เป็นต้น โดยผลิตครูผู้สอนมามากกว่า 2,000 คน มีการนำเข้าและอบรมหลักสูตรนี้ตลอดปี ตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา

เลือกลงทุนกับ “EFL Learning Centre” ได้เกินคำว่า “จุดคุ้มทุน”

และด้วยระบบมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติที่ได้กล่าวไปอย่างละเอียดคือจุดเด่นและข้อได้เปรียบที่ทำให้ EFL Learning Centre คือสุดยอดแฟรนไชส์การศึกษาที่ยังมีอัตราการเติบโตและเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่ดึงดูดผู้เรียนได้อย่างดี ทั้งนี้ ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ผู้ก่อตั้งนั้นเป็นผู้หญิงไทยธรรมดา ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

แต่มีความฝันที่จะได้ทำธุรกิจที่มีมาตรฐานโลกด้วยเงินลงทุนครั้งแรกเพียง 1 ล้านบาท มีความฝันที่อยากทำงานร่วมกับผู้คนที่มีคุณภาพจากทั่วโลก อยากฝึกฝนและใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา และอยากที่จะทำให้ภาษาอังกฤษกลายมาเป็นสิ่งที่ทำรายได้อย่างมั่นคง และ สร้างชื่อเสียงให้กับทุกคนในประเทศไทยได้

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นในปี 2547 มีคู่แข่งในรัศมี 10 กิโลเมตรมากกว่า 30 ซึ่งบางรายได้เลิกกิจการไปก็มาก แต่สำหรับ EFL Learning Centre เป็นธุรกิจการศึกษาที่เน้น Niche market และเน้นคุณภาพมาตรฐานโลกที่ Global Meets Locals

ทำให้ในเดือนธันวาคม 2565 นี้ EFL Learning Centre มีจำนวนนักเรียนทะลุเกินกว่าช่วงเวลาก่อนวิกฤติโควิด ซึ่งในขณะนั้นถือว่าเต็มความจุของโรงเรียน และ ล้นจนต้องปรับเป็นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนจากการเป็นผู้จัดแคมป์ภาษาอังกฤษให้กับประเทศเกาหลีใต้ ฮ่องกง และ จัดสอนแบบ Live สดไปยังห้องเรียนของโรงเรียนในเมือง Shanghai ตั้งแต่ยังไม่เกิดวิกฤติโควิดทั่วโลก

ดังนั้น โมเดลของ EFL ที่เติบโตอย่างมั่นคง การันตีความสำเร็จให้กับผู้เรียนอย่างนับไม่ถ้วน รูปแบบการทำการตลาดอย่างเป็นระบบที่ Diversify ความเสี่ยงและด้วยมาตรฐานระดับโลก ทำให้ดึงดูดนักเรียนนานาชาติจากทั่วโลกมากกว่า 20 ประเทศในทุกช่วงอายุส่งผลให้ถึงแม้จะมีวิกฤตอีกกี่ครั้ง

ด้วยระบบการบริหารที่มีมาตรฐานระดับโลกที่ทันสมัยทันต่อการ Disrupt เราจะยังคงความแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ EFL Franchise ยังเน้นการคัดเลือกทำเลและคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเหมาะสม และ ระบบ Support ของทีมบริหารที่มั่นใจได้เกินร้อยว่าคุ้มค่าเกินกว่าคำว่าจุดคุ้มทุนแน่นอน

ภาพจาก EFL Learning Centre

EFL Learning Centre เหมาะอย่างมากกับผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างธุรกิจที่มั่นคงในระยะยาว ดังนั้นคนที่สนใจลงทุนที่มีทิศทาง mindset เดียวกัน ผนวกกับระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยอย่างมืออาชีพ รับรองว่าผู้ลงทุนเริ่มต้นสร้างธุรกิจได้ง่ายกว่า ความสำเร็จเคล็ดลับนำไปสู่การลงทุนที่มีกำไรแบบยั่งยืน สมกับเป็นสุดยอดแฟรนไชส์การศึกษาในยุคนี้ได้อย่างแท้จริง

 

อีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์
สนใจลงทุน คลิก
https://citly.me/yQ14H
โทร.092-4969695 , 089-9566889

 

 

อ้างอิงจาก คลิกที่นี่


สำหรับคนที่อยากเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ แนะนำเข้ารับคำปรึกษาผ่านหน่วยงาน ที่น่าเชื่อถือ เช่น

ไทยแฟรนไชส์ คอนซัลแทนซี่ (ThaiFranchise Consultancy)เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ยินดีให้คำปรึกษาในทุกกระบวนการสร้างระบบแฟรนไชส์ ทางบริษัทฯ มีอาจารย์และทีมงานที่พร้อมให้บริการ คอยให้คำแนะนำ และร่วมค้นหาคำตอบจากประสบการณ์บนเส้นทางของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย มายาวนานกว่า 14 ปี

ลักษณะงาน

 • เน้นการทำงานร่วมกับทีมงานของบริษัท
 • ให้แนวทางในการทำงานในทุกๆ ด้าน
 • มอบหมายงานและติดตามงาน
 • อื่นๆ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

1. วิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบันเบื้องต้น หัวข้อดังนี้

 • ลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน
 • ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 • การปฏิบัติงาน
 • เป้าหมายในอนาคต

2. กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ

 • การสร้างแนวคิดธุรกิจ (Business Concept)
 • การกำหนดเป้าหมาย (Business Objective)
 • การจำลองงบกำไร-ขาดทุน (Profit-Loss)
 • การพัฒนาในด้านต่างๆ (Development Plan)

3. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan)

 • การวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย
 • กำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม

4. กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟรนไชส์

5. ขั้นตอนการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ดูผลประกอบการ การดำเนินของร้านแฟรนไชส์จำลอง หรือร้านต้นแบบ
 • ปรับปรุงแก้ไข
 • พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างไม่หยุดยั้ง

การปฎิบัติงาน

 1. สัปดาห์ละ 1 คาบเวลา (ประมาณ 3-4 ชม.)
 2. ติดต่อปรึกษางานได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขอื่นๆ

 • การ Consult ไม่รับกลุ่มเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันและรับไม่เกิน 5 แบรนด์

อนึ่ง รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการรับคำปรึกษา อาจมีนอกเหนือจากแผนงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบแผนโครงสร้างของธุรกิจเดิม และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
ฝ่ายที่ปรึกษาโครงการ (ThaiFranchise Consultancy)

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต