“Baan Thamachart by Chersery Home” แฟรนไชส์ธุรกิจสุขภาพเพื่อดูแลผู้สูงวัย..ธุรกิจที่สังคมไทยต้องการ “บอกรักผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล”

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลายธุรกิจที่ไม่เคยคิดว่าจะตอบโจทย์แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นธุรกิจที่คนต้องการมาก โดยเฉพาะธุรกิจดูแลผู้สูงวัยจากแต่ก่อนที่แทบจะไม่มีความต้องการ ด้วยวัฒนธรรมของไทยที่ปลูกฝังให้ลูกหลานมีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ

แต่ทุกวันนี้ความคิดเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปคำว่า “การดูแล” ไม่ได้เจาะจงว่าต้องให้ผู้สูงอายุอยู่แค่ที่บ้าน หากแต่การดูแลที่แท้จริงคือการให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพหรือการช่วยเหลือตัวเองได้รับการฟื้นฟูหรือได้รับบริการที่ดีที่สุดภายใต้การดูแลของมืออาชีพ เพื่อให้สามารถอยู่กับลูกหลานได้ยาวนาน

www.ThaiSMEsCenter.com จึงเชื่อมั่นว่า ธุรกิจในรูปแบบ Nursing Home จะเติบโตได้อีกมาก และเป็นโอกาสดีเพราะตอนนี้เรามีแฟรนไชส์ธุรกิจสุขภาพอย่าง Baan Thamachart by Chersery Home ที่เปิดโอกาสให้คนสนใจ ได้เลือกลงทุนสร้างธุรกิจได้ตามต้องการ โดยมีทีมงานมืออาชีพคอยสนับสนุนอย่างครบวงจรพร้อมดูแลผู้สูงอายุภายใต้มาตรฐานสากล AACI Long-term care stamdard ที่การันตีว่าความต้องการของลูกค้ามีทั่วประเทศ

ทิศทางสดใส! ธุรกิจ Nursing Home ยังเติบโตได้อีกมาก

แฟรนไชส์ธุรกิจสุขภาพ

ทีมงานเราได้พูดคุยกับนายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง) CEO โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home International และเจ้าของแฟนเพจ “รู้ก่อนลืมแก่กับหมอเก่ง” ที่มีผู้ติดตามกว่าแสนคน และเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ Baan Thamachart by Chersery Home ที่มองว่าปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคำว่า ผู้สูงวัยตามนิยามของ WHO คือบุคคลผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

โดยการสำรวจในปี 2565 ที่ผ่านมาพบว่าทั่วประเทศมีผู้สูงอายุรวมกว่า 12,116,199 คน คิดเป็น 18.3% ของประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.5% และหากแบ่งตามช่วงวัยผู้สูงอายุจะพบว่า

 • “ผู้สูงอายุวัยต้น” ช่วงอายุ 60-69 ปี มีจำนวน 6,843,300 คน คิดเป็น 56.5%
 • “ผู้สูงอายุวัยกลาง” ช่วงอายุ 70-79 ปี มีจำนวน 3,522,778 คน คิดเป็น 29.1%
 • “ผู้สูงอายุวัยปลาย” อายุ 80 ปีขึ้นไป จำนวน 1,750,121 คน คิดเป็น 14.4%

หรือถ้ามองดูเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ๆต่างจังหวัดมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่มากกว่า 60 ปีขึ้นไปประมาณ 1 ล้านคน และมีประมาณกว่า500,000 คนที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมพยาบาล โดยผู้สูงวัยที่มีอาการเจ็บป่วยไม่สามารถดูแลได้เองมีอยู่ประมาณ 3 – 5 % ของประชากรผู้สูงวัย หรือคิดเป็นตัวเลขประมาณ 30,000 – 50,000 คนทั่วกรุงเทพฯ

ตัวเลขนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ระบุว่าธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (เนอร์สซิ่งโฮม) เติบโตเพิ่มมากขึ้นโดยในปี 2565 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค. มีการจัดตั้งเพิ่มรวมกว่า 88 ราย และเพิ่มมากว่า 2 เท่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของธุรกิจนี้ที่เติบโตชัดเจนแต่ทั้งนี้เรื่องคุณภาพและบริการที่มุ่งเน้น “การดูแลผู้สูงวัย” ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก

Chersery Home “บอกรักผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล”

แฟรนไชส์ธุรกิจสุขภาพ

จากจุดเริ่มต้นคือการจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับฟื้นฟูผู้สูงอายุ (Chersery Home International) ที่ได้การตอบรับจากลูกค้าอย่างมาก นำมาสู่การจัดตั้ง Nursing Home ภายใต้ชื่อว่า “Chersery Home” ที่ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูผู้สูงวัยให้สามารถกลับบ้านได้ภายใต้สโลแกนที่ว่า “บอกรักผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล” โดยมีกลุ่มลูกค้าแยกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ

 • กลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการฟื้นฟู/ ต้องการได้รับการรักษาอย่างมีระบบและการดูแลต่อเนื่องใกล้ชิด
 • กลุ่มผู้สูงวัยที่จำเป็นต้องไปฟื้นฟูต่อที่บ้านแต่ทางบ้านไม่มีทักษะ/ อุปกรณ์/ ไม่มีความพร้อมในการดูแล

โดยเป็นบริการภายใต้มาตรฐาน AACI (American Accreditation Commission International) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล ในการบริการด้านสุขภาพ และปรับปรุงความปลอดภัย ความสุขสมบูรณ์ คุณภาพชีวิต การันตรีความปลอดภัยการบริการให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

แฟรนไชส์ธุรกิจสุขภาพ

ทั้งนี้ Chersery Home มุ่งเน้นที่งานบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ การให้ความสำคัญกับธรรมชาติ การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย รวมถึงบริการด้านการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าผู้สูงวัยจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเป็นการฟื้นฟูเข้มข้นที่พร้อมให้ผู้สูงวัยพร้อมกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับลูกหลานได้อย่างมีคุณภาพ

สู่แฟรนไชส์ Baan Thamachart by Chersery Home เลือกลงทุนได้ทันที

แฟรนไชส์ธุรกิจสุขภาพ

อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่า Nursing Home ส่วนใหญ่มักกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง จึงเป็นไอเดียที่ต้องการกระจาย Nursing Home ให้เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น นำมาสู่ “แฟรนไชส์ Baan Thamachart by Chersery Home”

ที่มีงานดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ Chersery Home แต่อยู่ใกล้ชิดคนในชุมชนได้มากกว่า โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจได้แก่

 1. ค่าใช้จ่ายในการรับบริการที่ย่อมเยาว์กว่าแต่ได้รับการดูแลผู้สูงวัยตามมาตรฐานเดียวกับ Chersery Home International
 2. เป็นการอัพเกรดและเพิ่มมูลค่าพื้นที่ให้สามารถสร้างรายได้ โดยพื้นที่เริ่มต้นสำหรับเริ่มธุรกิจประมาณ 250 ตร.ว.
 3. ผู้ลงทุนสามารถดูแลผู้สูงวัยในบ้านและยังสามารถดูแลผู้สูงวัยภายในชุมชนสร้างรายได้เป็นอย่างดี
 4. เป็นธุรกิจที่สามารถส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้ มีอนาคตไกล
 5. เป็นธุรกิจที่พร้อมสร้างรายได้ต่อเนื่อง ไม่มีตกกระแส สัมพันธ์กับตัวเลขผู้สูงวัยที่ในประเทศเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างชาติ รองรับดารเปิดประเทศ
 6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพราะมีทีมงานมืออาชีพสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการวางระบบและบุคลากร
 7. มีโอกาสขยายกิจการและเติบโตเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับสังคมผู้สูงวัยที่ยังเติบโตได้อีกมาก

ทั้งนี้ Baan Thamachart by Chersery Home ยังถือเป็นธุรกิจดูแลผู้สูงวัยอันดับแรกๆที่พร้อมขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยได้รับความร่วมมือจากธุรกิจประกันชีวิตจากหลายบริษัทที่สามารถเบิกจ่ายสิทธิประกันสุขภาพได้ จึงเป็นการลดภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายที่พร้อมให้ผู้สูงวัยสามารถได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง การฟื้นฟูที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถือเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใสเหมาะกับการเลือกลงทุนในยุคนี้อย่างมาก

งบลงทุน 20 ล้านบาท ตั้งเป้าขยายสาขาทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจต้องการลงทุนในธุรกิจ Baan Thamachart by Chersery Home จะได้รับการวิเคราะห์ทำเลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เช่นไม่อยู่ในย่านมลพิษ , อยู่ใกล้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ , สามารถเดินทางได้สะดวก เป็นต้น และมีทีมงานในการออกแบบและก่อสร้าง พร้อมวางระบบภายในตามมาตรฐานสากล และมีการฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมเริ่มธุรกิจได้ทันที

ใช้งบลงทุนเบื้องต้น 20 ล้านบาท** ซึ่งโมเดลนี้วางรูปแบบของ Baan Thamachart by Chersery Home ไว้ที่ 30 เตียงขึ้นไป เพื่อให้คุ้มค่าต่อUnit มากขึ้นหมายความว่าเมื่อสั่งวัสดุ หรืออุปกรณ์การแพทย์ มากขึ้น รายจ่ายต่อUnit ก็จะถูกลงและพร้อมจะรับลูกค้าได้ในปริมาณที่คุ้มค่า รวมถึงการที่พยาบาลทำงานหรือนักกายภาพก็ทำงานได้อย่างลงตัวในการดูแลคนไข้ โมเดล 30 เตียง จึงถือเป็นโมเดลเริ่มต้นที่คุ้มค่ามากที่สุด

ทั้งนี้ Baan Thamachart by Chersery Home มีความพร้อมในการขยายสาขาแต่เน้นในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณโดยตั้งเป้าในปี 2566 พร้อมขยายสาขา 3 แห่งเน้นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สำหรับในปี 2567 ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มขึ้น 10 แห่ง และในปี 2568 ตั้งเป้าขยายสาขา 20 แห่งรวมถึงพร้อมจะขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดที่มีความต้องการของลูกค้าอยู่จำนวนมากด้วย ภายใต้การกำกับงานคุณภาพที่ดี ใกล้ชิด

เคล็ดลับสำคัญของธุรกิจดูแลผู้สูงวัย

ภาพจาก Baan Thamachart By Chersery home

เคล็ดลับการลงทุนธุรกิจดูแลผู้สูงวัยให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่มีเงินลงทุนเท่านั้น แต่ผู้ลงทุนต้องมีใจรักในงานบริการ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้สูงวัยเป็นอย่างดีร ซึ่ง Baan Thamachart By Chersery home มีระบบบริหารจัดการ มีทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ ที่พร้อมสนับสนุนผู้ลงทุนเป็นอย่างดี รวมถึงมีการส่งเสริมด้านการตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุใหม่ๆ ให้อย่างต่อเนื่อง แม้ธุรกิจนี้ปัจจุบันคู่แข่งยังไม่มาก แต่สิ่งสำคัญคือการแข่งกับตัวเอง โดยต้องเน้น

ความจริงใจด้านการทำงานของทีมงาน ของทีมฟื้นฟู ของพยาบาล เพราะเป็นสิ่งที่สื่อสารออกไปชัดเจนทำให้คนไข้ และลูกหลานรับรู้ได้ถึงความตั้งใจในการรักษา มันคือภาพลักษณ์ที่ Baan Thamachart By Chersery home เน้นย้ำเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ผู้สนใจและต้องการลงทุนแฟรนไชส์ Baan Thamachart By Chersery home

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://shorturl.at/btMZ6
โทร.089-1130110
Facebook : Baan Thamachart By Chersery Home – บ้านธรรมชาติ

 

ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ้างอิงจาก คลิกที่นี่


สำหรับคนที่อยากเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ แนะนำเข้ารับคำปรึกษาผ่านหน่วยงาน ที่น่าเชื่อถือ เช่น

ไทยแฟรนไชส์ คอนซัลแทนซี่ (ThaiFranchise Consultancy)เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ยินดีให้คำปรึกษาในทุกกระบวนการสร้างระบบแฟรนไชส์ ทางบริษัทฯ มีอาจารย์และทีมงานที่พร้อมให้บริการ คอยให้คำแนะนำ และร่วมค้นหาคำตอบจากประสบการณ์บนเส้นทางของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย มายาวนานกว่า 14 ปี

ลักษณะงาน

 • เน้นการทำงานร่วมกับทีมงานของบริษัท
 • ให้แนวทางในการทำงานในทุกๆ ด้าน
 • มอบหมายงานและติดตามงาน
 • อื่นๆ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

1. วิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบันเบื้องต้น หัวข้อดังนี้

 • ลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน
 • ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 • การปฏิบัติงาน
 • เป้าหมายในอนาคต

2. กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ

 • การสร้างแนวคิดธุรกิจ (Business Concept)
 • การกำหนดเป้าหมาย (Business Objective)
 • การจำลองงบกำไร-ขาดทุน (Profit-Loss)
 • การพัฒนาในด้านต่างๆ (Development Plan)

3. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan)

 • การวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย
 • กำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม

4. กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟรนไชส์

5. ขั้นตอนการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ดูผลประกอบการ การดำเนินของร้านแฟรนไชส์จำลอง หรือร้านต้นแบบ
 • ปรับปรุงแก้ไข
 • พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างไม่หยุดยั้ง

การปฎิบัติงาน

 1. สัปดาห์ละ 1 คาบเวลา (ประมาณ 3-4 ชม.)
 2. ติดต่อปรึกษางานได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขอื่นๆ

 • การ Consult ไม่รับกลุ่มเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันและรับไม่เกิน 5 แบรนด์

อนึ่ง รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการรับคำปรึกษา อาจมีนอกเหนือจากแผนงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบแผนโครงสร้างของธุรกิจเดิม และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
ฝ่ายที่ปรึกษาโครงการ (ThaiFranchise Consultancy)

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด