3 ขั้นตอนฝึกอบรมคนธรรมดาให้เป็น “แฟรนไชส์ซี” เงินล้าน

รู้หรือไม่ว่า ฝึกอบรม พัฒนาทักษะผู้ซื้อแฟรนไชส์ก่อนเปิดร้าน เป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยให้เครือข่ายแฟรนไชส์มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เจ้าของธุรกิจที่คิดจะขายแฟรนไชส์ ต้องรู้ว่าควรวางแผนและพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมที่เข้มงวด เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาและระบบการปฏิบัติงานให้กับ แฟรนไชส์ซี มากน้อยเพียงใด

ในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมที่ดี แฟรนไชส์ซอร์ต้องทำความเข้าใจในตัว แฟรนไชส์ซี รายใหม่ของตัวเอง ว่ามีทักษะความรู้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นหรือไม่ มีความสามารถในการขายหรือจัดการหรือไม่ หรือบางครั้งแฟรนไชส์ซอร์อาจต้องฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้กับแฟรนไชส์ซีราวกับว่าพวกเขาได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครั้งแรกหรือไม่

เจ้าของธุรกิจที่คิดขายแฟรนไชส์ นอกจากจะพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมแล้ว ต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการฝึกอบรมแฟรนไชส์ซีอย่างไร โดยทั่วไปการ ฝึกอบรม มีหลายรูปแบบ วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอให้ทราบ

1.ฝึกอบรมบริษัทแฟรนไชส์ซอร์

ฝึกอบรม

แบรนด์แฟรนไชส์ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นฝึกอบรมภาคปฏิบัติแก่แฟรนไชส์ซีที่บริษัทหรือออฟฟิศของแฟรนไชส์ซอร์ ระยะเวลาเวลาการฝึกอบรมอาจใช้หลายวัน หลายสัปดาห์ หลายเดือน ยิ่งถ้าเป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศ เขาจะใช้เวลาการฝึกอบรมให้แก่แฟรนไชส์ยาวนานเกือบเป็นปี เป็นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น ทั้งภาคปฏิบัติ และทฤษฎี ปะปนผสมกันไป

แฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับเครือข่ายองค์กรแฟรนไชส์ ได้แก่ ประวัติและปรัชญาขององค์กร การเลือกสถานที่และทำเลที่ตั้ง การเจรจาสัญญาเช่าพื้นที่ ขั้นตอนก่อนและหลังการเปิดดำเนินการ การปฏิบัติงานในร้านรายวัน ข้อกำหนดด้านการประกันภัย ความสัมพันธ์กับแฟรนไชส์ซอร์และข้อกำหนดในการรายงานการทำงาน

ชั้นเรียนการฝึกอบรม แฟรนไชส์ซี ควรมีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้ การผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรม เช่น วิดีโอ (เช่น การนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกของซัพพลายเออร์) การบรรยาย การอภิปราย และการทำงานจริง (เช่น การเตรียมผลิตภัณฑ์หรือวิธีการให้บริการแฟรนไชส์ซี) จะสร้างสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่น่าดึงดูดใจสำหรับแฟรนไชส์ซี

2.การฝึกอบรมนอกสถานที่

7

ขั้นตอนต่อไปของการฝึกอบรมจะใช้เวลาหลายวัน หรือ 2-3 สัปดาห์ (หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการดำเนินงานของแฟรนไชส์ซอร์) เพื่อช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีและพนักงานของพวกเขาที่สถานที่ตั้งหรือร้านของแฟรนไชส์ซี

การฝึกอบรมที่ร้านแฟรนไชส์ซี ควรกำหนดวาระการฝึกอบรมอย่างละเอียด เน้นการช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีในการทำความคุ้นเคยกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน แฟรนไชส์ซอร์ควรระบุและจัดลำดับความสำคัญความต้องการของแฟรนไชส์ซีในช่วงแรกๆ ของการเปิดร้าน เพื่อให้แฟรนไชส์ซีปรับตารางการฝึกอบรมที่เหลือให้ตรงกับความต้องการได้ดีที่สุด

การฝึกอบรมนอกสถานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรแกรมการฝึกอบรมก่อนเปิดร้านแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซอร์ โดยแฟรนไชส์ซอร์จะต้องมีทีมงานบริษัทอยู่ที่ร้านสาขา อาจเป็นทีมงานสำหรับเปิดร้านโดยตรง เพราะสามารถทำให้การปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับความประทับใจแรกพบต่อแบรนด์และการดำเนินงานของแฟรนไชส์ซี

3.การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

8

แฟรนไชส์ซอร์ที่ดีจะต้องทำการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานให้กับแฟรนไชส์ซีรวมถึงพนักงานในร้านอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายแฟรนไชส์ เพื่อให้แฟรนไชส์ซอร์แข่งขันได้ในระยะยาว ขณะที่แฟรนไชส์ซีก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ โดยผสมผสานผลิตภัณฑ์ บริการ การตลาด และขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ๆ ให้เข้ากับธุรกิจของตนเอง

ในสัญญาแฟรนไชส์ทุกฉบับไม่ควรมีเพียงข้อกำหนดในการฝึกอบรมเบื้องต้นเท่านั้น แต่ต้องรวมข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการฝึกอบรมเฉพาะหน้าที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย เพื่อควบคุมมาตรฐานและลดความเสียหายของระบบแฟรนไชส์

ดังนั้น แฟรนไชส์ซอร์จะต้องพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์และพิจารณาอยู่เป็นระยะว่าช่วงเวลาไหน ช่วงสถานการณ์แบบไหนควรทำการฝึกอบรมและความรู้แก่แฟรนไชส์ซีและพนักงานในร้าน เพื่อให้ทุกคนทันต่อเหตุการณ์ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือขั้นตอนการทำงานใหม่ๆ ที่มีการแนะนำจากแฟรนไชส์ซอร์เป็นครั้งราว

นั่นคือ 3 รูปแบบการฝึกอบรมให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ทั้งก่อนเปิดร้าน และหลังเปิดร้าน ที่แบรนด์แฟรนไชส์ทั่วโลกทำให้กับแฟรนไชส์ซี หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจที่กำลังสร้างระบบเพื่อขายแฟรนไชส์ไม่มากก็น้อยครับ


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ข้อมูลจาก https://bit.ly/3go191P

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3oLBvZQ

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช