12 คุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้

หลายคนอยาก เริ่มต้นทำธุรกิจ หรือเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง หรือเริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อแฟรนไชส์ แต่ก่อนที่จะเดินเข้าสู่วงการของธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการประเมินศักยภาพและความพร้อมของตัวเองว่ามีคุณลักษณะที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจหรือไม่

ใครที่อยากทำธุรกิจ อยากเป็นผู้ประกอบการ วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะบอกคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจให้ทราบครับ

1.มีเป้าหมายที่แน่นอน

12 คุณลักษณะ

การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น เพราะเป้าหมายจะทำให้เกิดกำลังใจ มีความมุมานะ ก่อให้เกิดพลังที่จะต่อสู้ เดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมาย นั่นคือ ความสำเร็จของธุรกิจ

2.มีความเชื่อมั่นในตนเอง

41

ผู้ประกอบการถือเป็นผู้นำต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าคิด กล้าทำ พึ่งพาตนเองเป็นหลัก มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง มีลักษณะของความเป็นผู้นำ และมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

3.มีความขยันหมั่นเพียร

40

อยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องพร้อมที่จะทำงานหนัก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหมายที่ตั้งไว้ ผู้ประกอบการต้องทำงานมากกว่าคนปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเริ่มต้นกิจการต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความอดทน สามารถทนต่อภาวะกดดันต่างๆ ที่รุมเร้าเข้ามากระทบตลอดเวลา

4.กล้าเสี่ยง

39

การลงทุนในการทำธุรกิจถือว่ามีความเสี่ยง จะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเท่านั้นเอง แต่ผู้ประกอบการต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง เลือกทำธุรกิจที่ไม่เกินขีดความสามารถของตัวเอง ศึกษาหาข้อมูล วางแผน เลือกทำในสิ่งที่ถนัด เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมประเมินปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน จากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรดี

5.มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ

38

ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ส่วนใหญ่จะมีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ แปลกๆ แตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด โดยเฉพาะสินค้าและบริการต้องมีความแตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ที่สำคัญต้องนำเอาความรู้ด้านการบริหารการจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วย

6.มีเงินทุน

37

เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นเป็นของตนเองส่วนหนึ่ง มีเงินทุนสำรองไว้หมุนเวียนในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างน้อย 3-5 เดือน ผู้ที่มีเงินทุนไม่มากควรเริ่มจากกิจการเล็กหรือเริ่มจากกิจการประเภทที่มีรายรับเป็นเงินสดก่อน

7.รู้จักประมาณตัวเอง

36

ผู้ประกอบการที่ดีต้องรู้จักประมาณตนเอง ไม่โลภมาก ทำธุรกิจอย่างระมัดระวัง จะลงทุนหรือทำอะไรต้องให้เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับเวลาและสภาพแวดล้อม รวมถึงทุนทรัพย์ของตนเอง ระมัดระวังการใช้จ่าย ต้องรู้ประหยัด ขยัน อดทน

8.กล้าตัดสินใจ

35

นอกจากกล้าคิด กล้าทำ ผู้ประกอบที่จะประสบความสำเร็จต้องกล้าตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง โดยก่อนที่จะตัดสินใจต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบแล้ว ต้องหนักแน่น มีความเชื่อมั่นในตัวเองและในงานที่ทำ

9.สร้างทีมงานที่มีความรู้

34

องค์ประกอบอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจให้สำเร็จ คือ ทีมงานที่มีความรู้ ผู้ประกอบการต้องสร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ พร้อมลุยงาน จะช่วยแบ่งเบาภาระได้ ทีมงานที่ดีจะต้องเป็นทั้งคู่คิด เป็นเหมือนแขน ขา หรืออาจเป็นสมองให้การจัดการทีมงานเป็นสิ่งหนึ่งที่จะวัดความสามารถของผู้ประกอบการที่ดีได้

10.มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

33

คุณลักษณะอีกอย่างที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน และลูกค้า โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสินค้า ต้องสร้างความเชื่อถือให้ตนเองด้วยการรักษาคำพูด เป็นต้น

11.ประหยัดเพื่ออนาคต

32

ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหลายๆ คน นอกจากจะขยัน อดทน ต้องรู้จักเก็บออมเงินไว้เพื่อขยายกิจการในอนาคต การดำเนินธุรกิจต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ ผู้ประกอบการจึงต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจที่จะหาความสุขใส่ตนไว้ก่อน การประหยัดหมายถึงการใช้เงินไปในทางที่ถูกที่ควร เมื่อมีส่วนที่เหลือก็ให้เก็บออมไว้เพื่อการลงทุน

12.มีความรับผิดชอบต่อสังคม

31

ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้ จะให้ความสำคัญในเรื่องการตอบแทนสังคม ดำเนินนโยบาย CSR ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนา เป็นผู้ทำให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างงานให้คนทำ สร้างรายได้และอำนาจการซื้อให้กับประชาชน ผู้ประกอบการจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการก็ต้องพึ่งสังคมในรูปแบบของผู้บริโภคสินค้า หากสังคมดำรงอยู่ด้วยดีผู้ประกอบการก็ดำรงอยู่ได้เช่นกัน

นั่นคือ 12 คุณลักษณะ ของการเป็นผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในยุคนี้


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

SMEs Tips

 1. มีเป้าหมายที่แน่นอน
 2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
 3. มีความขยันหมั่นเพียร
 4. กล้าเสี่ยง
 5. มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ
 6. มีเงินทุน
 7. ต้องประมาณตัวเอง
 8. กล้าตัดสินใจ
 9. สร้างทีมงานที่มีความรู้
 10. มีความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรม
 11. ประหยัดเพื่ออนาคต
 12. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3qgN50t

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช