แฟรนไชส์หลักสูตรการทำหุ่นยนต์ และ เขียนโปรแกรม การเรียนยุคใหม่ที่ตลาดมีความต้องการสูง

เรื่องของการผลิตหุ่นยนต์ หรือ เขียนโปรแกรม ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำหุ่นยนต์ในประเทศไทยเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้น ดูได้จากสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่เปิดสอนในเรื่องนี้กันอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือวิศวกรรมหุ่นยนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ

ซึ่งความต้องการในตลาดแรงงานประเทศไทยเองในยุคที่เปิดประเทศเป็น AEC ก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นโอกาสทองของคนที่สนใจในสาขานี้คาดการณ์ต่อไปว่าในอนาคตที่เรื่องแรงงานขาดแคลนจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์นั้นก็เท่ากับทำให้การเรียนรู้เรื่องนี้ดูมีความชัดเจนมากขึ้น

ในฐานะที่ www.ThaiSMESCenter.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมแฟรนไชส์ไว้มากที่สุดในประเทศ แน่นอนว่าต้องมีแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งเราก็นำมาเสนอกัน 2 แฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก เพราะนอกจากความรู้ที่ถ่ายทอดยังมีเรื่องการประกวดผลงานในเวทีระดับโลกเพื่อการันตีความเป็นคนมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

เขียนโปรแกรม

ภาพจาก robotschild.com

1.โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท ( Robot’s child & Smart Vedic Maths )

ROBOT’S CHILD& SMART VEDIC MATHS สถาบันเรียนรู้อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล และคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมลงมือฝึกปฏิบัติตั้งแต่ประดิษฐ์จนถึงการเขียนโปรแกรมสั่งควบคุมหุ่นยนต์

การเรียนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนคิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และทดลอง นำความรู้อื่นๆมาแก้ปัญหาที่ท้าทายภายใต้สโลแกนของสถาบันที่ว่า “เรียนหุ่นยนต์ ทำไมต้องรอให้โต”

เนื้อหาในหลักสูตรถูกพัฒนาออกมาให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคล ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon Robotic Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา , NATIONAL INSTRUMENTS (องค์กรนานาชาติ) , LEGO Education (ประเทศเดนมาร์ค)

57

ภาพจาก https://goo.gl/BdjrC1

ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ

  1. Robot’s child เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล
  2. Green Energy Robotics
  3. Smart Vedic Maths เป็นหลักสูตรกวดวิชาที่ใช้หุ่นยนต์เป็นศูนย์กลาง
  4. Science Child การทดลองทางวิทยาศาสตร์
  5. 3D Child การสร้างและออกแบบหุ่นยนต์แบบ 3 มิติ

58

 ภาพจาก https://goo.gl/BdjrC1

ผลงานที่ผ่านมาคือการได้รับทุนจากเกาหลีใต้เข้าร่วมงาน Global Robot Camp, Korea เพื่อเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับมิติต่างๆ เรื่องหุ่นยนต์ ณ Songdo Global University Campus, Incheon ซึ่งมี 19 ประเทศเข้าร่วม

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายรายการที่ได้รับรางวัลเช่นรางวัลชนะเลิศ Robot performance อันดับ 1 ในรายการ First LEGO League(FLL) 2014 , อันดับ 1 การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์World Robot Olympiad 2014 เป็นต้น

มองดูจากทิศทางที่น่าสนใจแล้วหลายคนอยากร่วมลงทุนกับธุรกิจนี้ซึ่งการันตีความเป็นแฟรนไชส์คุณภาพด้วยจำนวนสาขากว่า 46 แห่งทั่วประเทศ งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น 220,000 บาท และมีโอกาสคืนทุนได้ไวไม่เกิน 1 ปี ยิ่งถ้ามีทำเลที่ดีด้วยแล้วอาจมีผลประกอบการที่ได้กำไรรวดเร็วยิ่งขึ้น

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลแฟรนไชส์เพิ่มเติมได้ที่ : โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท ( Robot’s child & Smart Vedic Maths )

q3

 ภาพจาก https://goo.gl/BdjrC1

เหนือสิ่งอื่นใดการลงทุนในรูปแบบธุรกิจที่มองการณ์ไกลอาจเป็นโจทย์ยากสำหรับการตัดสินใจ แต่ถ้ามองในเส้นทางข้างหน้ากับอนาคตที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และเรื่องของหุ่นยนต์จากที่เคยไกลตัวก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้น ดังนั้นการอยู่ในธุรกิจนี้จึงมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องขอเพียงมีวิธีบริหารจัดการและหลักสูตรที่เน้นคุณภาพก็น่าจะเป็นช่องทางกำไรที่หวังผลได้ไปอีกนานทีเดียว

รวมรายชื่อแฟรนไชส์สถาบันสอนทำหุ่นยนต์ในประเทศไทย : http://goo.gl/QtvzSV

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3eHehO2

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด