เรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก นิทานพื้นบ้านอาเซียน

หนังสือ เรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก นิทานพื้นบ้านอาเซียน คู่มือสอนภาษาอังกฤษให้กับลูก สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหนังสือที่อ่านง่าเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถสอนบุตรหลานของท่านให้คุ้นชินกับภาษาอังกฤษ จนถึงสามารถสร้างความเก่งด้านภาษาให้แก่บรรดาบุตรหลานของท่านได้

ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการจัดรูปเล่มที่สวยงามทั้งเล่ม อ่านง่าย เรียนรู้ง่าย ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ อาทิ การแนะนำตนเอง กิจวัตรประจำวัน กิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมนอกบ้าน วันแห่งความสุข เป็นต้น

ซึ่งนอกจากจะสร้างการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของท่านแล้ว ยังสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ที่เรียนรู้ได้จริงในชีวิตประจำวันผ่านหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของวันขึ้นปีใหม่ วันคริสต์มาส วันสงกรานต์ วันเด็ก การออกกำลังกาย เที่ยวปิกนิค การปลูกต้นไม้ การเล่นกีฬา ร้องเพลง เต้นรำ วาดภาพ และการดูโทรทัศน์

n52

สารบัญ

 1. แนะนำตนเอง การทักทาย การแนะนำตนเอง
 2. กิจวัตรประจำวัน รับประทานอาหารเช้า รับประทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารเย็น เล่านิทานก่อนนอน
 3. กิจกรรมในครอบครัว ร้องเพลง เต้นรำ การวาดภาพ การดูโทรทัศน์
 4. กิจกรรมนอกบ้าน ออกกำลังกาย ปิกนิค ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN อาเซียน จัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ องค์ความรู้ สังคมวัฒนธรรม

บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ทั้งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศ คือ

 1. ไทย โดย พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศ)
 2. สิงคโปร์ โดย นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศ)
 3. มาเลเซีย โดย ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ)
 4. ฟิลิปปินส์ โดย นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศ)
 5. อินโดนีเซีย โดย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศ)

ต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติม คือ 8 ม.ค.2527 บรูไนดารุสซาลาม, 28 ก.ค. 2538 เวียดนาม, 23 ก.ค. 2540 สปป.ลาว และ พม่า, 30 เม.ย. 2542 กัมพูชา ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

หนึ่งอัตลักษณ์ (One Identity) อันอยู่ใน 1 คำขวัญของอาเซียน ย่อมแสงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่มีความสง่างามในความสดุล และก็ย่อมมีความเหมือนเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับ นิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะที่เห็นเด่นชัด คือ เป็นเรื่องเล่าที่มีการดำเนินเรื่องอย่างง่ายๆโครงเรื่องไม่ซับซ้อน วิธีการที่เล่าก็เป็นไปอย่างง่ายๆตรงไปตรงมา มักจะเริ่มเรื่องโดยการกล่าวถึงตัวละครสำคัญของเรื่อง เล่ากันด้วยปากสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน และอาจมีการเขียนขึ้นตามเค้าเดิมที่เคยเล่าด้วยปากต่อปาก ส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นคนแต่งขึ้น

ทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะทำให้เราได้เห็นวิถีความคิดของเพื่อนบ้านเรา ว่าความจริงแล้วพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของเรานั้นไม่แตกต่างกันเลย และเพื่อคติของนิทานนั้นๆ ก็ยังประโลมใจให้ผู้อ่านได้มีทัศคติการใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของศีลธรรม ที่ทุกประเทศควรมี เพื่อดำรงอยู่ของสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง

สารบัญ

 • นิทานพื้นบ้านประเทศฟิลิปปินส์, นิทานพื้นบ้านประเทศกัมพูชา
 • นิทานพื้นบ้านประเทศเวียดนาม, นิทานพื้นบ้านประเทศไทย
 • นิทานพื้นบ้านประเทศบรูไน, นิทานพื้นบ้านประเทศอินโดนีเซีย
 • นิทานพื้นบ้านประเทศมาเลเซีย
 • นิทานพื้นบ้านประเทศพม่า
 • นิทานพื้นบ้านประเทศลาว
 • นิทานพื้นบ้านประเทศสิงคโปร์

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/95ugUF

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/Wb5IfW , https://goo.gl/JScvIB

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต