เทคนิคการเป็นช่างซ่อมรถยนต์เบื้องต้น

การเป็น ช่างซ่อมรถยนต์ แม้หลายคนจะมองว่าเป็นอาชีพที่ต้องเลอะเทอะ เนื้อตัวเหม็นน้ำมัน เปรอะเปื้อนคราบเขม่า มือดำจากน้ำมันเครื่อง ดูแล้วไม่สะอาด แต่เราทุกคนก็ยังต้องพึ่งพา “ช่างซ่อมรถยนต์”

หรือจะปฏิเสธว่ารถของเราที่ซื้อมาจะไม่มีวันเสียไม่มีวันพัง ทุกครั้งที่รถยนต์มีปัญหาเราก็ต้องโทรหาช่างซ่อม ซึ่งการเป็นช่างซ่อมรถยนต์สามารถเลือกทำงานในบริษัทรถยนต์ อู่ซ่อมรถ หรือว่าจะเปิดกิจการของตัวเองก็ได้

www.ThaiSMEsCenter.com มองว่าช่างยนต์เป็นสายอาชีพที่ใครเลือกเรียนไม่มีวันตกงาน ไม่ว่ายุคไหนสมัยใด ช่างยนต์ก็ยังเป็นที่ต้องการ ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนสายนนี้ได้ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และต่อยอดไปถึงระดับปริญญาตรีในสายวิศวกรรมเครื่องยนต์ที่จะอัพเกรดให้เราสามารถหางานดีๆ เงินเดือนสูงๆ ได้อีกด้วย

พื้นฐานสำคัญที่คนอยากเป็นช่างซ่อมรถยนต์ต้องมี

ช่างซ่อมรถยนต์

ภาพจาก freepik

1. ใจรัก

เรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้จะบอกว่าเราอยากทำเพราะอาชีพนี้เงินดีแต่ถ้าใจไม่รักไม่มีวันทำได้เด็ดขาด งานช่างยนต์ต้องเริ่มมาจากคนที่ชอบเรื่องเครื่องยนต์ ค่อยๆ ศึกษาและเรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงถอดประกอบส่วนใหญ่คนที่เป็นช่างยนต์ต้องมีใจรักมาตั้งแต่เด็กๆ และมุ่งมั่นจะเดินสายนี้เท่านั้น

2. หาความรู้ใหม่ๆเสมอ

เครื่องยนต์ก็มีพัฒนาการในตัวเองมีการอัพเกรดและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ช่างซ่อมก็ต้องมีความรู้ที่หลากหลาย เครื่องยนต์แต่ละรุ่น แต่ละปีมีสิ่งที่แตกต่างกัน การเป็นช่างที่ดีต้องก้าวตามความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ทันเพื่อให้เป็นช่างซ่อมที่มีฝีมือและคุณภาพ

3. ขยันและอดทน

กว่าจะเป็นช่างซ่อมรถยนต์ได้ไม่สามารถเป็นได้ในครั้งแรกที่ลงมือทำ จำเป็นต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ส่วนใหญ่ต้องเริ่มจากการเป็นลูกจ้างในอู่ซ่อมรถเพื่อให้ได้เรียนรู้งานที่หลากหลาย รู้จักเครื่องมือช่าง วิธีการใช้ เทคนิคการซ่อมที่ไม่มีในตำรา คนจะเป็นช่างที่ดีจึงต้องอดทนและขยัน โดยเฉพาะหากต้องการต่อยอดจากระดับ ปวช. ปวส.สู่ระดับปริญญาตรีในสายวิศวกรรมก็จำเป็นต้องขยันหาความรู้มากขึ้นด้วย

4. ละเอียดรอบคอบ

คุณภาพของช่างวัดจากงานซ่อมเป็นหลัก โดยเฉพาะบรรดาชิ้นส่วน อะไหล่รถทั้งหลายที่บางชิ้นมีขนาดเล็ก ใหญ่ไม่เท่ากัน คนเป็นช่างต้องละเอียดรอบคอบ เมื่อถอดอะไหล่ใดๆ ออกมาก็ต้องสามารถประกอบกับเข้าไปได้เหมือนเดิม ดังนั้นเรื่องความจำและสมาธิของคนเป็นช่างต้องมีความถี่ถ้วนเป็นพิเศษ

5. ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

เป็นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ทางด้านงานช่าง ดังนั้นไม่ว่าช่างจะให้เหตุผลหรือข้อมูลอะไร ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อตามนั้น คนเป็นช่างจึงต้องให้ข้อมูลการซ่อมที่ถูกต้องกับลูกค้า โดยเฉพาะการเปลี่ยนอะไหล่ ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยน ราคาในการเปลี่ยน หรือถ้าไม่เปลี่ยนจะสามารถแก้ไขอะไรทดแทนได้บ้าง คนเป็นช่างที่ดีต้องแนะนำลูกค้าได้

รูปแบบของการทำงานของช่างซ่อมรถยนต์

53

ภาพจาก freepik

  1. ทำหน้าที่ซ่อม หรือฟิตเครื่องยนต์ โดยสอบถามอาการจากลูกค้า แล้วตรวจสอบ วิเคราะห์อาการข้อขัดข้อง โดยอาศัยหรือใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ
  2. กำหนดขั้นตอนการซ่อม ถอดชิ้นส่วนออกมาซ่อม เช่น เครื่องยนต์ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบส่งถ่ายกำลัง ระบบไฟฟ้า รื้อชิ้นส่วนออกมาซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ เช่น ลูกสูบ ก้านสูบ เกียร์ วาล์ว ลูกปื้น คาบูเรเตอร์ เยนเนอเรเตอร์ พัดลม เบรค โช๊คอัพ เป็นต้น
  3. ตั้งศูนย์ล้อแก้ไขข้อขัดข้อง วงจรไฟฟ้า หรืองานบริการรถยนต์ เปลี่ยนหัวเทียนทองขาว เติมน้ำกลั่น เติมน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์
  4. บริการไส้กรองอากาศ การลองเครื่องยนต์ อาจใช้เครื่องกลึง เครื่องเจียร์ เครื่องเจาะ เครื่องซ่อม เครื่องเชื่อม และบัดกรี ฯลฯ
  5. ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซ่อม เช่น เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์ และระบบส่งถ่ายกำลังหล่อลื่นตามข้อต่างๆ 

การเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพช่างยนต์

52

ภาพจาก freepik

ผู้ที่มีพื้นฐานและมีใจรักในอาชีพนี้ สามารถเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกฝีมือเพิ่มเติมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งควรเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เพื่อให้สามารถยกระดับฝีมือให้สูงขึ้น นอกจากนี้จะได้รับค่าจ้างตามระดับฝีมือที่สุูงขึ้นด้วย สำหรับการฝึกอาชีพที่เกี่ยวข้อง ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย

การฝึกอาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์

51

ภาพจาก freepik

สำหรับแรงงานใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป จบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีการฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) 4 เดือน และฝึกในสถานประกอบการ 2 เดือน ตามระยะเวลาฝึกทั้งหมด 6 เดือน

จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) เน้นภาคปฏิบัติ 80% ความรู้ความสามารถที่ผู้รับการฝึกจะได้รับจากการฝึก ได้แก่ การฝึกฝีมือเบื้องต้น ชิ้นส่วนโครงสร้างตัวถังรถยนต์ การเชื่อมโลหะด้วยแก๊สและไฟฟ้า การตัดโลหะ การซ่อมสนิมตัวถัง การโป๊วตัวถังรถยนต์แบบต่างๆ การลอกสี การปิดกระดาษ งานกระจกรถยนต์

การฝึกยกระดับฝีมือ

50

ภาพจาก freepik

สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วสามารถหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมจากการฝึกยกระดับฝีมือ อาจเป็นการฝึกภาคค่ำ หรือตามคำขอของสถานประกอบการ ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง โดยมีหลักสูตรต่างๆ ให้เลือก เช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน/ดีเซล การปรับแต่งเครื่องยนต์ การเดินสายไฟฟ้าในรถยนต์ การซ่อมระบบส่งถ่ายกำลังรถยนต์ เป็นต้น

ปัจจุบันในยุคที่คนมีอัตราการว่างงานสูง หลายคนมุ่งเป้าไปที่การเรียนสายอาชีพที่ส่วนใหญ่จะหารายได้เลี้ยงตัวเองได้ง่ายกว่าการเรียนสายสามัญ แต่เราก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าหากจะเลือกเรียนสายอาชีพ ตัวเราเองมีความรัก ความชอบที่อยากจะทำมากน้อยแค่ไหน ทุกอาชีพไม่ได้เหมาะกับคนทุกคน อย่าเห็นใครเขาทำได้ดีแล้วจะทำตาม เราต้องเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ขอบคุณข้อมูล https://bit.ly/2YRMtj8

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2DOXx9G

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด