เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ประถม 2

หนังสือ เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ประถม 2  การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นั้น นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การส่งเสริมดูแลอย่างใกล้ชิด

เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ในเรื่องง่ายๆ ที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน อาทิ เรื่องพืช, สัตว์, ตัวเรา, ดิน, ของเล่นของใช้, แม่เหล็กและสนามไฟฟ้า, ดวงอาทิตย์ เป็นต้น

วิทยาศาสตร์

สำหรับหนังสือ เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 2 เล่มนี้ ได้ทำการสรุปเนื้อหา และสาระสำคัญตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 เพื่อให้เด็กทบทวนก่อนสอบ อีกทั้งยังมีแบบทดสอบท้ายบท และแบบทดสอบรวมเพื่อใช้ฝึกฝน ก่อนลงสนามสอบ จริงทั้งสอบเก็บคะแนนและสอบปลายภาคได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

  • บทที่ 1 เรื่องพืช
  • บทที่ 2 เรื่องสัตว์
  • บทที่ 3 เรื่องตัวเรา
  • บทที่ 4 เรื่องดิน
  • บทที่ 5 เรื่องของเล่นของใช้
  • บทที่ 6 เรื่องสนุกกับแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
  • บทที่ 7 เรื่องดวงอาทิตย์

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/uQpxYM

 

ขอบคุณรูปภาพจาก :  https://goo.gl/9agMho , https://goo.gl/HRp6lw

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต