ออกบูธแฟรนไชส์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์หันมาสนใจร่วมออกบูธแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะเป็นช่องทางในการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์และขายแฟรนไชส์ให้กับกลุ่มนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกบูธแฟรนไชส์แต่ละครั้งสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจน และวัดได้ง่ายกว่าการใช้โฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือการทำตลาดในแบบอื่นๆ

สำหรับเจ้าของแฟรนไชส์ที่สนใจอยาก ออกบูธแฟรนไชส์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะแนะนำให้ทราบ

1.การเลือกงานออกบูธแฟรนไชส์

ออกบูธแฟรนไชส์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

งานแฟรนไชส์แต่ละงานจะมีจำนวนผู้เข้าชมงานมากน้อยต่างกัน ลักษณะกลุ่มของลูกค้าหรือความยิ่งใหญ่ การประชาสัมพันธ์งานต่างกัน จะต้องพิจารณาดูด้วยว่างานแสดงสินค้านั้น จัดขึ้นมานานแล้วหรือยัง หรือเพิ่งจัดขึ้นใหม่ ดังนั้น ก่อนออกบูธแฟรนไชส์ควรจะหาข้อมูลจากโบรชัวร์ อินเทอร์เน็ต และสิ่งสำคัญความจะหาข้อมูลจากผู้ประกอบการที่เคยไปออกงานนั้นๆ มาแล้วว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร และก็ควรที่จะไปชมงานแสดงสินค้า ที่เราคิดจะไปออกงานก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานว่าเป็นอย่างไร มีใครมาออกงานบ้าง ลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร

ลักษณะการตกแต่งบูธแฟรนไชส์ สินค้าและบริการของธุรกิจแฟรนไชส์ที่นำไปโชว์เป็นอย่างไรบ้าง แล้วค่อยตัดสินใจจองบูธสำหรับปีถัดไป ก็ยังไม่ช้าจนเกินไปดีกว่าตัดสินใจผิดพลาด และถ้ายิ่งเป็นการออกงานแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ก็จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากการออกงานแสดงสินค้าต่างประเทศในแต่ละครั้งใช้งบประมาณที่สูง

2.เตรียมตัวก่อนออกบูธแฟรนไชส์

80

ควรเริ่มจากการเตรียมทีมงาน ซึ่งจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของการไปออกงาน เพื่อจุดประสงค์ใด เช่น แนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างตัวแทนจำหน่าย ขายธุรกิจ ขายสินค้า แสดงศักยภาพขององค์กร เป็นต้น จากนั้นก็จะต้องเตรียมตัวในส่วนของการออกแบบบูธแฟรนไชส์ เตรียมสินค้าที่จะนำโชว์ แคตาล็อก โบรชัวร์ นามบัตร ลูกค้าที่มาเยี่ยมบูธ หรือผู้สนใจที่เข้ามาติดต่อ อาจจะต้องเตรียมใบกรอกข้อมูลลูกค้า แจกของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้กรอกข้อมูล เป็นต้น

ในส่วนไปออกงานแฟรนไชส์ในต่างประเทศ สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงมากๆ ก็คือ การสื่อสาร ผู้ออกงานควรที่จะสามารถพูดและสื่อสารกับลูกค้าได้ อย่างเช่น ถ้าไปออกงานที่จีน ก็ควรจะหาล่ามที่สามารถพูดฟังภาษาจีนได้ไปด้วย หรือล่ามภาษาญี่ปุ่นสำหรับการออกงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการสื่อสารกับลูกค้า

นอกจากนี้ การออกแบบบูธ เตรียมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งการจัดวางโชว์สินค้า รวมถึงการวางระบบไฟฟ้าต่างๆ ให้เรียบร้อยพอเพียงกับการใช้งาน ซึ่งโดยปกติแล้วทางผู้จัดงานจะเตรียมปลั๊กไฟ กำลังไฟพื้นฐานให้ แต่คุณมีจำนวนหลอดไฟมาก หรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าไปแสดงจำนวนมาก ก็จะต้องแจ้งให้ผู้จัดงานเตรียมในเรื่องระบบไฟฟ้าให้พร้อมด้วย

3.เตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน

83

ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์จะลืมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกบูธแฟรนไชส์ โชว์สินค้า หรือออกบูธเพื่อขายแฟรนไชส์ ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยกันทั้งนั้น จะมากหรือร้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่จัดงานแสดงสินค้า ค่าเช่าพื้นที่ โดยค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียม คือ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าขนส่ง ค่าพนักงาน ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

4.การออกบูธงานแฟรนไชส์

84

ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการออกบูธงานแฟรนไชส์ ในช่วงออกงานนั้นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ต้องพยายามเก็บข้อมูลของลูกค้าที่สนใจมาเยี่ยมชมบูธให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านั้น มาติดต่อกับลูกค้าหลังจากที่จบงานแสดงสินค้า และสิ่งหนึ่งที่ผู้ออกงานควรทำเพิ่มเติมก็คือ เดินสำรวจรอบๆ งานเพื่อศึกษาให้ทราบถึงสินค้า รูปแบบบูธต่างๆ ของคู่แข่ง หรือบริษัทอื่นๆ ที่มาร่วมออกงานด้วยเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการออกงานแสดงสินค้าในปีต่อๆ ไป

5.หลังออกบูธงานแฟรนไชส์

81

หลังจากกลับจากงานแฟรนไชส์ สิ่งแรกที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การส่งจดหมายหรืออีเมล์ขอบคุณลูกค้า หรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมที่บูธ และผู้ให้นามบัตรไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อแก่กันและกัน และควรสรุปข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้อ้างอิงในการออกงานปีต่อๆ ไป จากนั้นก็ควรแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น

กลุ่มลูกค้าที่ต้องรีบติดต่อกลับโดยเร็ว (กลุ่มที่มีแนวโน้มจะสั่งซื้อสินค้ามากที่สุด), กลุ่มลูกค้าที่ควรติดต่อกลับแต่ไม่ด่วน (กลุ่มลูกค้าที่อาจจะซื้อแต่ยังไม่ตัดสินใจในปัจจุบัน) และกลุ่มลูกค้าที่ควรติดต่อกลับเพื่อทักทายทำความรู้จักกันเอาไว้ (กลุ่มลูกค้าที่สนใจในสินค้า แต่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะซื้อแฟรนไชส์)

สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือ การสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการออกบูธ ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ประสบปัญหาในการออกบูธแฟรนไชส์แต่ละครั้ง และมีสิ่งใดบ้างที่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในการออกงานในปีต่อไป เพียงเท่านี้ โอกาสของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในการออกบูธแฟรนไชส์ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3WoCiOI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *