ส่อง! 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง – ดาวร่วง ปี 2566

ใกล้จะสิ้นปี 2565 เริ่มต้นปี 2566 ใครที่กำลังมองหากิจการหรือธุรกิจที่ต้องการอยากจะเริ่มต้นในช่วงปี 2566 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย รวมถึงรัฐบาลได้เปิดประเทศมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2565 ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงผู้บริโภคกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ได้รวบรวม อันดับธุรกิจดาวรุ่ง – ดาวร่วงปี 2566 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะมานำเสนอให้ทราบ เพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจปี 2566

เริ่มต้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทำการวิเคราะห์ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต และเป็นธุรกิจดาวรุ่ง ที่มีโอกาสเติบโตในช่วงปี 2566 จำนวน 10 ธุรกิจ จากข้อมูลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 โดยธุรกิจดาวรุ่งส่วนใหญ่จะได้รับอานิสงค์จากรัฐบาลเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว และให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติเหมือนกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19

ธุรกิจดาวรุ่ง

อันดับธุรกิจดาวรุ่ง

1. ธุรกิจร้านอาหาร ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 ธุรกิจร้านอาหาร มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจ 2,288 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 59.67

2. ธุรกิจจองที่พักและการเดินทางธุรกิจจองที่พักและการเดินทาง มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจ 722 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ถึง 261 เท่า

3. ธุรกิจผับบาร์และสถานบริการกลางคืน ธุรกิจผับบาร์ มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจ 102 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ถึง 200 เท่า

4. ธุรกิจ MICE มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจ 1,202 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 10.17

5. ธุรกิจขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจ 33 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ถึง 200 เท่า โดยในปี 2564 ธุรกิจนี้ยังมีกำไรสูงถึง 155.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 2

15

6. ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจ 506 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 1 เท่า มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 1,270.08 ล้านบาท

7. ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ มีจำนวนจัดตั้งธุรกิจ 245 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 57 มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 620.20 ล้านบาท

8. ธุรกิจการค้าออนไลน์ (e-Commerce) มีการจัดตั้งธุรกิจ 1,214 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51 มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.83 โดยในปี 2564 มีรายได้สูงถึง 135,856.52 ล้านบาท

9. ธุรกิจอาหารแช่แข็ง ที่ให้ความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว ตอบสนองวิถีชีวิตในรูปแบบปัจจุบัน มีการจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 คิดเป็น 1 เท่า และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 2.7 เท่า

10. ธุรกิจยานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยม มีการจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นคิดเป็น 1.26 เท่า มีมูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 133 เท่า สอดคล้องกับธุรกิจผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 60% ของนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

ธุรกิจดาวร่วง

14

สำหรับธุรกิจดาวร่วง 10 ธุรกิจ เป็นการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้ทำการจัดอันดับ 10 ธุรกิจดาวร่วง ในช่วงครึ่งหลังปี 2565 โดยพิจารณาจากผลกระทบจากการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเข้าสู่ยุค Disruption การทำงาน ทำธุรกิจ และการเชื่อมต่อต่างๆ จะผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน รวมถึงผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้กระทบโดยตรงต่อธุรกิจเหล่านี้ในช่วงปี 2566

  1. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร
  2. ธุรกิจฟอกย้อม
  3. ธุรกิจหัตถกรรมที่ไม่มีการออกแบบและราคาถูก
  4. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และวารสาร
  5. ธุรกิจรับส่งสื่อสิ่งพิมพ์ตามบ้านและสถานที่ทำงาน
  6. ธุรกิจโรงพิมพ์/การพิมพ์ เช่น หนังสือ แผ่นพับ
  7. ธุรกิจคนกลางและธุรกิจผลิตและขายต้นไม้/ดอกไม้ประดิษฐ์
  8. ธุรกิจ call center และธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิก
  9. ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ไร้ฝีมือ หรือเสื้อผ้าโหล
  10. ธุรกิจร้านเช่าหนังสือ ขายหนังสือ และธุรกิจร้านถ่ายรูป

13

นั่นคือ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วงในปี 2566 โดยธุรกิจดาวรุ่งจะได้รับอานิสงค์จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากการเปิดประเทศ มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพประชาชน รวมถึงภาคการส่งออกสินค้าและบริการต่างๆ ดีขึ้น แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในปี 2566 คือ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาน้ำมันตลาดโลก ต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น และการ Disruption ของดิจิทัล เป็นต้น


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3i5OKnl

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์