วิธีการสร้างแฟรนไชส์ของตัวเอง ต้องทำอย่างไร

เจ้าของธุรกิจที่กำลังเปิดร้านหรือดำเนินกิจการแล้วขายดิบขายดี อยากจะขยายกิจการด้วยระบบแฟรนไชส์ เพื่อเพิ่มยอดขายและอยากให้ธุรกิจของตัวเองขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร และต้องทำอย่างไร วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะแนะนำวิธีการและสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องทำให้เป็นแนวทางครับ

1.ศึกษาหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์

ต้องทำอย่างไร

เจ้าของธุรกิจที่อยากสร้างระบบแฟรนไชส์ของตัวเอง อันดับแรกต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องระบบแฟรนไชส์อย่างลึกซึ้ง เพราะหากไม่รู้ว่าการสร้างระบบแฟรนไชส์มีกระบวนการและขั้นตอนการเริ่มต้นอย่างไร การบริหารจัดแฟรนไชส์ การออกแบบโมเดลแฟรนไชส์ ก็อาจมีสิทธิ์ที่ในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองไปไม่รอด จึงต้องหาความรู้จากการเข้าคอร์สอบรมการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์กับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์

สมัครคอร์สเรียนแฟรนไชส์ https://www.thaifranchisecenter.com/seminar/index.php

2.สร้างร้านต้นแบบแฟรนไชส์

8

ธุรกิจที่จะสามารถขายแฟรนไชส์จำเป็นต้องมีร้านต้นแบบ หรือขยายสาขาอย่างน้อย 3-5 แห่ง ในเขตพื้นที่ต่างกัน แต่อยู่ในลักษณะของทำเลที่ตั้งเหมือนกัน เพื่อจะได้ดูระบบธุรกิจ และต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละสาขา เพื่อนำไปวิเคราะห์ แก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วง ก่อนที่จะนำระบบการทำงานที่สำเร็จไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์นำไปตามปฏิบัติตาม

3.จดทะเบียนแฟรนไชส์

6

แม้ประเทศไทยจะไม่กฎหมายด้านแฟนไชส์บังคับใช้โดยตรง แต่ผู้ประกอบการที่จะสร้างแฟรนไชส์จะต้องจดทะเบียนแฟรนไชส์ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ การจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและบริการ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลานานพอสมควร

4.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

4

คู่มือปฏิบัติงาน ถือเป็นโปรแกรมการปฏิบัติงานของระบบแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติงานเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของระบบงานทั้งหมด รวมถึงเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ของระบบแฟรนไชส์ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพราะคู่มือปฏิบัติงานจะสามารถบอกได้ว่าใครจะต้องทำอะไรและทำอย่างไร เป็นคู่มือที่ใช้ได้ทั้งกับแฟรนไชส์ซีและกับพนักงานทุกคน ถ้าหากปฏิบัติได้ตามคู่มือทุกอย่างก็จะทำให้บริการหรือสินค้านั้นๆ มีมาตรฐานออกมาเหมือนกันหมดทุกสาขา

5.ระบบจัดส่งสินค้า และวัตถุดิบ

3

เป็นอีกหน้าที่สำคัญของแฟรนไชส์ซอร์ คือ การจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังสาขาต่างๆ ที่เป็นของฟรนไชส์ซี ยิ่งมีจำนวนสาขาแฟรนไชส์จำนวนมาก แฟรนไชส์ซอร์ยิ่งจะต้องมีความพร้อมในเรื่องโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าที่แข็งแกร่ง เพราะเมื่อไหร่ที่จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังสาขาต่างๆ ไม่ได้หรือไม่ทันเวลา จะส่งผลเสียต่อแฟรนไชส์ซีและระบบแฟรนไชส์

6.สร้างแบรนด์และทำการตลาด

9

เพื่อช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำของผู้บริโภคและผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือจุดเด่นให้กับตราสินค้าหรือธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การช่วยเหลือสังคมรอบข้าง การออกบูธแสดงสินค้า การจัดงานสัมมนาแฟรนไชส์ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฯลฯ

7.จัดทำสัญญาแฟรนไชส์

7

สัญญาแฟรนไชส์ถือเป็นสัญญาที่กฎหมายมิได้กำหนดรูปแบบไว้ชัดเจน แต่ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญา เช่น พื้นที่ จะอนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ดำเนินการในเขตพื้นที่ใดได้บ้าง ค่าธรรมเนียม สิทธิและหน้าที่ การให้การสนับสนุนแฟรนส์ไชส์ซี ระยะเวลาสัญญา สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องระบุในสัญญาแฟรนไชส์ให้ครบถ้วนที่สุด

8.นำเสนอขายแฟรนไชส์

5

อีกหนึ่งเรื่องที่ผู้สร้างแฟรนไชส์จะต้องคำนึงถึง ก็คือ การนำเสนอขายแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ การขายแฟรนไชส์อาจเป็นเรื่องยากหากสินค้าและบริการไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค หรือธุรกิจที่สร้างขึ้นมีคู่แข่งขันจำนวนมากในตลาด ทำให้ผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์มีแบรนด์ให้เลือกหลากหลาย ดังนั้น ต้องเตรียมด้วยว่าจะนำเสนอขายแฟรนไชส์รูปแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมงานขาย (Sale) ออกบูธแสดงสินค้า โรดโชว์ ไดเร็กเมล์ จ้างตัวแทนขาย ฯลฯ

9.สนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์

2

นอกจากเรื่องการนำเสนอขายแฟรนไชส์แล้ว ผู้สร้างแฟรนไชส์จะต้องคิดด้วยว่าหากขายแฟรนไชส์ได้แล้ว จะต้องเตรียมระบบการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ซื้อแฟนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) ทั้งก่อนเปิดร้านและหลังเปิดร้านอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมผู้ซื้อแฟรนไชส์ การจัดกิจกรรมก่อนเปิดร้าน การจัดส่งสินค้า-วัตถุดิบ การให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจ เป็นต้น

นั่นคือ 9 สิ่งที่เจ้าของธุรกิจจะต้องทำ หากอยากจะสร้างแฟรนไชส์ของตัวเองให้มีคนสนใจซื้อแฟรนไชส์


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips

  1. ศึกษาหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์
  2. สร้างร้านต้นแบบแฟรนไชส์
  3. จดทะเบียนแฟรนไชส์
  4. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
  5. ระบบจัดส่งสินค้า และวัตถุดิบ
  6. สร้างแบรนด์และทำการตลาด
  7. จัดทำสัญญาแฟรนไชส์
  8. นำเสนอขายแฟรนไชส์
  9. สนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3haCdid

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช