วางแผนและ บริหารการเงิน ด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ

หนังสือ วางแผนและ บริหารการเงิน ด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สูตร ฟังก์ชั่น เครื่องมือและเทคนิคการจัดการกับข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาคำตอบหรือสร้างข้อมูลเพื่อช่วยการวิเคราะห์ให้ง่ายขึ้น

บริหารการเงิน

โดยมีตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบในแต่ละบท เช่น

  • การวางแผนงบประมาณ
  • การควบคุมทางการเงิน
  • การประมาณการ
  • การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ-เชิงปริมาณ
  • การวางแผนกำไร
  • การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ จุดคุ้มทุน ราคา ค่าใช้จ่าย
  • การวิเคราะห์ผลงานและอัตรากำไร เป็นต้น

ผู้แต่ง : ชนาภา หันจางสิทธิ
จำนวน : 200 หน้า

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อหนังสือได้ที่ : http://goo.gl/nFNDCw

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://goo.gl/6iMbYS

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต