#รีวิวหนังสือ Presentation Canvas : เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ

สิ่งที่จะได้รับใน รีวิวหนังสือ Presentation Canvas : เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ เล่มนี้ ช่วยไกด์วิธีการทำ Presentation เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามและปิดการขายได้สำเร็จ ด้วยการทำ “Presentation Canvas” เครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดในการทำ Presentation

รีวิวหนังสือ Presentation

ออกแบบโดยผู้เขียน รีวิวหนังสือ จากประสบการณ์การทำ Presentation มานานกว่า 15 ปี ทดลองใช้มานานกว่า 4 ปี Training ให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย และได้รับการตอบรับดีมาก โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “Business Model Canvas”

7 6

ผู้เขียน : สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม
จำนวน : 212 หน้า


1. Introduction

5

Presenntation = Persuasion : การนำเสนอคือ การโน้มน้าว โดยเริ่มจาก การคิดและเข้าใจว่าอยากจะพูดอะไร และผู้ฟังอยากฟังอะไร

กฎ 3 ข้อของการนำเสนอ

 1. ตัวคุณสำคัญที่สุด
 2. ผู้ฟังมีอำนาจมากที่สุด
 3. พรีเซ็นเทชั่นเป็นเพียงเครื่องมือ

How to Make a Good Presentation ใช้ความคิดวางแผน ลงมือทำ นำความคิดมาเขียน

Presentation Canvas มี 12 ช่อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 The Key : ผู้ฟัง • เป้าหมาย • เนื้อหา • สถานที่
 • ส่วนที่ 2 Storyline : ปัญหา • ทางแก้ • ประโยชน์ที่ผู้ฟังได้ • ผู้ฟังต้องทำ
 • ส่วนที่ 3 The Supporters : การเล่าเรื่อง • การเปรียบเทียบ • คำยืนยัน • การป้องกัน

2.The Key : หัวใจสำคัญ

4

 • Objectives : เป้าหมาย หาเป้าหมายของตัวเองให้ได้
 • Audiences : ผู้ฟัง ศึกษาผู้ฟัง ว่าสนใจฟังเรื่องอะไร
 • Core Message : เนื้อหาหลัก หลักการในการนำเสนอ สั้นๆ ได้ใจความ
 • Place : สถานที่

ผู้ฟังที่มีอำนาจตัดสินใจ 5 ประเภท

 1. Charismatics : กลุ่มคนที่หลงใหลความสดใหม่
 2. Thinkers : กลุ่มคนที่เป็นนักคิดวิเคราะห์
 3. Skeptics : กลุ่มผู้ที่มีความสงสัยอยู่เสมอ
 4. Followers : กลุ่มคนที่เชื่อในการตัดสินใจที่ผ่านมา
 5. Controller : กลุ่มคนที่เป็นนักบงการ

3.Storyline : เรื่องราวในการนำเสนอ

3

 • Problems : ปัญหา โฟกัสไปที่ปัญหาของลูกค้า
 • Solutions : ทางแก้ไขปัญหา นำเสนอสิ่งที่การแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้
 • Benefits : ประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับ สำคัญคือใครได้ผลประโยชน์
 • Call to Action : สิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องการให้ผู้ฟังทำ หลังจบการนำเสนอ

Start with Whys เข้าถึงปัญหาของคนด้วยการถามว่า ทำไม
ทฤษฎี 5 Whys ถามถึงปัญหาไปเรื่อยๆ จนได้ข้อสรุปที่แท้จริง

“Persuasive Story Pattern” เทคนิคเล่าเรื่อง

 • What is สิ่งที่เป็น พูดถึงปัญหา
 • What Could สิ่งที่น่าจะเป็น พูดถึงวิธีแก้
 • New Bliss ความสุข พูดถึงทางออก สิ่งที่ได้

4.The Supporters : ข้อมูลสนับสนุน

2

 • Storytelling (การเล่าเรื่อง) : การเล่าเรื่องที่ดีจะนำมาซึ่งความเชื่อ
 • Compare (การเปรียบเทียบ) : ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดขึ้น
 • Testimonial (คำยืนยัน) : คำยืนยันจะเพิ่มความน่าเชื่อถือ
 • Weakness (จุดอ่อน) : บอกข้อเสีย ลูกค้าจะรู้สึกถึงจริงใจ

องค์ประกอบของเรื่องราวที่น่าสนใจ

 1. Trust in the Teller (ความเชื่อในตัวผู้เล่าเรื่อง )
 2. Darma (ความดราม่า)
 3. Relatability (ความเชื่อมโยง)
 4. Immersion (การมีส่วนร่วม )
 5. Simplicity (ความเรียบง่าย)
 6. Agency (การต่อจุด)
 7. Familiarity (ความคุ้นเคย)

1

รีวิวหนังสือ โดย : คุณปิยาพัชร ปกครอง (ปาร์มี่)

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3nl54Pc