ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน งานประกวดแผนธุรกิจ “ พลิกแผนเปลี่ยนธุรกิจ ” โครงการ She Rise

ในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีความต้องการส่งเสริมศักยภาพของผู้ลงทุนให้มีประสิทธิภาพในการทำธุรกิจมากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (คีนัน) ร่วมกับองค์กร Mercy Corp สหรัฐอเมริกา และ มูลนิธิวีซ่า (Visa Foundation) จึงได้จัด งานประกวดแผนธุรกิจ ในโครงการ SheRise “พลิกฟื้น MSMEs หญิงไทยสู้ภัยโควิด”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดดิจิทัล การบริหารจัดการการเงิน และทักษะทางธุรกิจเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการสตรี ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือการบริการทางการเงินอื่น ๆ เพื่อนำเงินทุนมาพัฒนาธุรกิจในอนาคตได้

งานประกวดแผนธุรกิจ

ThaiFranchiseCenter.com ในฐานะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย โดยอาจารย์สุภัค หมื่นนิกรได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินใน งานประกวดแผนธุรกิจ ครั้งนี้ด้วย ซึ่งในโครงการประกวดแผนธุรกิจครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการครั้งนี้กว่า 350 ราย ผู้ชนะจะได้รับโล่ประกาศเกียติคุณและเกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน มูลค่ารวม 60 ,000 บาทและได้รับเลือกเป็นธุรกิจตัวอย่าง(Success Case) ในโครงการ SheRise

การได้รับเชิญเป็นกรรมการในการตัดสินครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์และสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการบริหารงานที่เน้นการสร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้ครอบคลุมผู้ลงทุนที่มีทั่วประเทศ อีกทั้งวิทยากรประจำไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด และวิธีการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

การให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการให้ความรู้แก่คนสนใจทำธุรกิจจึงถือเป็นอีกหนึ่งบริการจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาวงการแฟรนไชส์และSMEsให้มีการเติบโต อย่างถูกต้อง อันเป็นประโยชน์โดยรวมทั้งต่อตัวเองและประเทศต่อไป


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจต้องการคำปรึกษาจากวิทยากรของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ สามารถคลิกที่ https://bit.ly/3kK5Qpj
หรือต้องการสมัครคอร์สเรียนแฟรนไชส์ ดูรายละเอียด https://bit.ly/3DpQoWU

1

สนใจรับคำปรึกษาโทร.02-1019187, Line : @thaifranchise

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3toO5AD

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต