คู่มือพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

หนังสือ คู่มือพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหนังสือสอนภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้อ่านมีทักษะการพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งเนื้อหาล้วนสอดคล้องกับการใช้ในชีวิตประจำวันอันประกอบไปด้วย

คู่มือพูด อ่าน เขียน

 • การแนะนำตนเอง (Introducing Yourself)
 • การกล่าวทักทายเมื่อเจอกัน (Greeting)
 • การทักทายก่อนจากกัน (Leave Talking)
 • การกล่าวลา (Farewell)
 • การกล่าวขอบคุณ (Thank you)
 • การกล่าวขอโทษ (Apologizing)
 • ประโยคถาม-ตอบ สำหรับสนทนา เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • บทสนทนาสำหรับการซื้อ-ขายของกินและเครื่องแต่งกาย
 • บทสนทนาสำหรับการเดินทาง

มากไปกว่านั้นหนังสือเล่มนี้ยังเสริมทักษะการฝึกอ่านภาอังกฤษจากนิทานอีสป ทั้งยังเสริมทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษในรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำกริยาที่หลากหลายในภาษาอังกฤษ สำนวนที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

ส่วนฝึกฟัง และฝึกพูดภาษาอังกฤษ

 • บทที่ 1 การแนะนำตนเอง (Introducing Yourself)
 • บทที่ 2 การกล่าวทักทายเมื่อเจอกัน (Greeting)
 • บทที่ 3 การทักทายก่อนจากกัน (Leave Talking)
 • บทที่ 4 การกล่าวลา (Farewell)
 • บทที่ 5 การกล่าวขอบคุณ (Thank you)
 • บทที่ 6 การกล่าวขอโทษ (Apologizing)
 • บทที่ 7 ประโยคถาม-ตอบ สำหรับสนทนา เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • บทที่ 8 บทสนทนาสำหรับการซื้อ-ขายของกิน และเครื่องแต่งกาย 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/pM9WiL

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/zEWQcs , https://goo.gl/giaDR7

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต