10 คำถามต้องตอบ ก่อนขายแฟรนไชส์

เจ้าของธุรกิจที่ทำแฟรนไชส์ ต้องพิจารณาให้ดีว่าธุรกิจที่ทำอยู่นั้นพร้อมขายแฟรนไชส์แล้วหรือยัง เนื่องจากต้องรับผิดชอบเครือข่ายของสาขาแฟรนไชส์ซีทั้งหมด ไม่เหมือนขยายสาขาด้วยตัวเอง

เพราะความคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จของแฟรนไชส์ซีมีมาก ขณะที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องสร้างระบบแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะกลุ่มลูกค้าคาดหวังจะได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะใช้บริการสาขาใดก็ตาม

ดังนั้น การพิจารณาว่าตัวเองมีพร้อมหรือไม่ www.ThaiSMEsCenter.com มีคำถามมาให้เจ้าของธุรกิจตอบ ก่อนขายแฟรนไชส์ มาดูพร้อมกันเลยว่ามีคำถามอะไรบ้าง ที่จะต้องตอบให้ได้ หากคิดจะทำแฟรนไชส์ครับ

ก่อนขายแฟรนไชส์

ภาพจาก facebook.com/maruwaffle

1. ดำเนินธุรกิจมานานหรือยัง

ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ต้องดำเนินการมาได้ระยะหนึ่ง หรืออย่างน้อย 3-5 ปี เพราะจะสามารถคาดเดาได้ว่า ร้านต้นแบบแฟรนไชส์สามารถรองรับลูกค้าโดยเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหน และโอกาสในการขยายสาขาย่อมต้องอาศัยชื่อเสียงมาระยะหนึ่ง ผู้คนรู้จักอยู่บ้าง จึงจะช่วยให้โอกาสความสำเร็จในการขยายสาขาแฟรนไชส์ก็จะมีมากขึ้นด้วย

2. มีฐานกลุ่มลูกค้ามากพอหรือยัง

ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์มีฐานลูกค้ามากพอที่จะขยายสาขาแล้วรึยัง กรณีนี้เพื่อตอบโจทย์ว่าการขยายสาขาจะไม่กระทบกับฐานลูกค้าเก่า ไม่ใช่ขยายสาขาไปแล้วลูกค้ามีแค่วงแคบๆ หรือลูกค้ากระจายไปสาขาอื่นๆ รายได้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คิด

73

ภาพจาก facebook.com/LEMONG.RAMEN

3. สินค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้า

ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ต้องมีสินค้าและบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในวงกว้าง เป็นสินค้าที่ลูกค้ามีการซื้อซ้ำอยู่บ่อยๆ มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และต้องไม่ใช่สินค้าตามกระแส

4. จดเครื่องหมายการค้าหรือยัง

ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพราะจะทำให้มีความเป็นเจ้าของสิทธิจะทำให้เรามีอำนาจต่อรอง และป้องกันการทำซ้ำหรือสินค้าลอกเลียนแบบได้ และแบรนด์สินค้าเป็นที่นิยมจะมีมูลค่าในตัวเอง โดยเฉพาะช่วยเพิ่มราคาค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ให้สูงขึ้นได้

72

ภาพจาก facebook.com/momochafreshtea

5. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักหรือยัง

ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ต้องมีแบรนด์เป็นที่รู้จัก พูดถึงคนต้องร้องอ๋อทันที เพราะแบรนด์ที่ดี มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนแพร่หลาย ยิ่งคนรู้จักทั่วประเทศยิ่งดี เพราะจะช่วยให้มีผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์มากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างแบรนด์

6. ธุรกิจมีผลกำไรแล้วหรือยัง

ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ได้จะต้องพิสูจน์ในตัวเองว่า มียอดขาย และสร้างผลกำไรแล้ว มีผลตอบแทนที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจน จึงจะขายแฟรนไชส์ให้กับคนอื่นได้ ดังนั้น ธุรกิจควรมีการทำงบกำไรขาดทุน งบลงทุนสำหรับร้านต้นแบบแฟรนไชส์

71

ภาพจาก facebook.com/cafechakanofficial

7. ธุรกิจถ่ายทอดได้ง่ายหรือไม่

ธุรกิจที่เหมาะในการขายแฟรนไชส์ ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้การทำธุรกิจให้คนอื่นได้ง่าย วิธีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย มีการบันทึกขั้นตอนการทำงาน จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อใช้ตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน และมีการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขาย และลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8. ธุรกิจลอกเลียนแบบได้ง่ายหรือไม่

แม้ว่าจะสอนงานให้คนอื่นได้ง่าย ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ต้องมีสูตรลับ หรือความลับทางการค้า ที่เราต้องควบคุมได้ ไม่ให้คนซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วทำเองได้หมด แล้วจะไม่สนใจเรา กรณีนี้ต้องหาวิธีว่าธุรกิจของเราสามารถล็อกว่าแฟรนไชส์ซียังต้องพึงพาเราอย่างไร การขายวัตถุดิบให้อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ต้องไม่ให้ราคาวัตถุดิบสูงกว่าราคาตลาด

70

ภาพจาก facebook.com/SaiNoms

9. มีทีมงานรองรับแฟรนไชส์ซีหรือยัง

ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าทีมงานการตลาด จัดซื้อ บัญชี กฎหมาย การวิจัยและพัฒนา อบรม ออกแบบตกแต่ง ฯลฯ มีความสามารถในการบริหารร้านสาขา ทำหน้าที่ในการคอยตอบคำถาม ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนร้านสาขาแฟรนไชส์ เจ้าของธุรกิจจะต้องมีแผนการสร้างทีมงานอย่างเป็นระบบ

10. คุณทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่

ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน เมื่อแฟรนไชส์ซีสำเร็จ แฟรนไชส์ซอร์ก็สำเร็จด้วย ดังนั้น แฟรนไชส์ซอร์ต้องมีสัมพันธ์ที่ดีกับแฟรนไชส์ซี ทำงานร่วมกับแฟรนไชส์ซีได้ ให้คำแนะนำแฟรนไชส์ซีได้ รวมถึงพร้อมรับฟังความคิดและข้อเสนอแนะใหม่ๆ อยู่เสมอ

ข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ ต้องทำ และเจ้าของธุรกิจต้องตอบ ก่อนที่จะต้องมาสร้างแผนกลยุทธ์ สร้างระบบการทำงาน และพัฒนาคู่มือปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน เพื่อใช้ในการควบคุมแฟรนไชส์ และพัฒนาให้เติบโตต่อไป ตลอดจนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี ซึ่งถือว่าสำคัญมากในกระบวนการขายแฟรนไชส์


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips

  1. ดำเนินธุรกิจมานานหรือยัง
  2. มีฐานกลุ่มลูกค้ามากพอหรือยัง
  3. สินค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้า
  4. จดเครื่องหมายการค้าหรือยัง
  5. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักหรือยัง
  6. ธุรกิจมีผลกำไรแล้วหรือยัง
  7. ธุรกิจถ่ายทอดได้ยากหรือไม่
  8. ธุรกิจลอกเลียนแบบได้ง่ายหรือไม่
  9. มีทีมงานรองรับแฟรนไชส์ซีหรือยัง
  10. คุณทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3cuK5pS

[Total: 1    Average: 5/5]
10 คำถามต้องตอบ ก่อนขายแฟรนไชส์ written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 5/5 - 1 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors