TF News | ZEN ตั้งเป้าขยายแฟรนไชส์เขียง 160 สาขา ปี 64

ปัจจุบัน เขียง มีทั้งหมด 70 สาขา ZEN บริหารเอง 20 สาขา ส่วน 50 สาขาเป็นแฟรนไชส์ โดยมีแผนเปิดครบทุกจังหวัด พร้อมลดราคาแฟรนไชส์จาก 2 ล้านบาท เหลือ 1 ล้านบาท

เขียง

แฟรนไชส์ “เขียง” อาจปรับโมเดลร้านเป็น “รถเข็น”

ในปี 2564 ZEN อาจปรับรูปแบบร้านแฟรนไชส์ “เขียง” ไปสู่โมเดลแบบ “รถเข็น” และอนาคตเตรียมขายสาขาที่บริหารเองครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งไว้ทำเป็นอคาเดมี

42

– STOCK@MC2PLUS –

อ้างอิงจาก https://bit.ly/35oRRy7

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต