TF News | ประกาศชัด “สุกี้ตี๋น้อย” ไม่ขายแฟรนไชส์

เปิดร้านแล้ว 28 สาขา มีแผนเปิดเพิ่ม 38-40 สาขา สิ้นปี 64 บริหารจัดการเอง เพราะตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐานได้ดีกว่า มีระบบเซตพอยท์เพื่อควบคุม มีผู้จัดการสาขา, เขต, ภาคมี QA ตรวจสอบคุณภาพ โดยในปี 63 ยอดขายเติบโตกว่า 1,000 ล้านบาท

TF News

– bangkokbiznews –

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3dKcOq7

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors