TF News | เปิดรับสมัคร! แฟรนไชส์ B2B รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564 จัดโดย DBD

อบรมวันที่ 2 ธ.ค.63 – 8 เม.ย.64 ผู้สมัครต้องเปิดธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีสาขาอย่างน้อย 2 แห่ง สมัครฟรี! วันนี้ – 18 พ.ย. 63 สอบถามโทร. 02-547-5953

b2b

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2F6QmtZ

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต