TF News | พิษโควิด-19 ก่อวิกฤติ “ไข่มุก” ในสหรัฐฯ ขาดแคลน

เนื่องจากความล่าช้านำเข้าวัตถุดิบ “แป้งมันสำปะหลัง” จากประเทศทวีปเอเชีย สร้างปัญหาใหญ่ให้ร้านชานมไข่มุก ยอดขายหด ลูกค้าไม่ดื่มชานมเพียวๆ

TF News

– Health Kapook –

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3guymdv

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต