Subway ยุคใหม่! เพิ่มระบบดิจิทัลเพิ่มกำลังการขาย

ธุรกิจในยุคนี้ ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดูจากบรรดาร้านค้าปลีกในสหรัฐที่ระส่ำระส่ายกับการเข้ามาของสินค้าออนไลน์ถึงขนาดที่มีการปิดกิจการกันเป็นว่าเล่น

Read more