Carbon Credit รู้ก่อน! รวยก่อน! วิถีเกษตรยุคใหม่!

“Carbon Credit” มีจุดเริ่มต้นในปี 1997 ที่บรรดา 37 ประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วตื่นตัวในการสร้างสมดุลให้ชั้นบรรยากาศ ต่อมาในปี 2015 ได้มีการกำหนดเป้าหมายรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส นำไปสู่การกำหนดหลักการซื้อขายก๊าชเรือนกระจกโดยอนุญาตให้ผู้ที่ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมาย สามารถขายสิทธิ์การปล่อยก๊าชเรือนกระจกที่เหลือให้แก่ผู้อื่นได้ หรือก็คือ “คาร์บอนเครดิต” นั่นเอง

Read more