ASD16 DOCUMENTARY WORKSHOP จัดโดย ASIAN SIDE OF THE DOC

“ ASD16 DOCUMENTARY WORKSHOP ” วันที่ 19-22 กันยายน 2559 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ จากงาน “ASIAN SIDE OF THE DOC” ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้น ณ โรงแรมอวานี ริเวิร์ไซด์

Read more