เผยโฉม! ปลูกพืชแนวดิ่ง เทรนด์ใหม่ของโลก

นี่ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากยิ่งในประเทศที่มีเกษตรกรรมเป็นหลักอย่างบ้านเราด้วยแล้วการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากระแส โลก ดูจะเป็นสิ่งสำคัญว่ากันว่าจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อ 200 ปีก่อนได้ทิ้งมรดกให้โลกอย่างหนึ่งคือการแบ่งแยกระหว่างสังคมเมืองกับชนบทรวมถึงการแบ่งแยกด้านอาชีพและความเป็นอยู่ด้วย

Read more