McDonald’s ญี่ปุ่น โดน Fake Ads ทำแบรนด์ป่วนหนัก!

โดยที่ผ่านมา McDonald’s ได้ประกาศหัวข้อ “เนื้อไร้เนื้อ” ที่น่าจะเป็นหัวข้อของการสนทนาหลักของเราอยู่ ณ ขณะนี้ แต่ทว่า McDonald’s ได้มีแคมเปญการโฆษณาแบบใหม่ที่ชาวเน็ตยากที่จะบรรยาย โดยภายในรูปของ Ronald McDonald นั้น มีมันฝรั่งทอดอยู่ในที่ที่ไม่สมควรอยู่ โดยจะสื่อไปทางด้านลามกอนาจารซะมากกว่า

Read more