อยาก เลิกบุหรี่ ตลอดชีวิต ต้องดู!!

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ประมาณ 6 ล้านคนของประชากรโลก และคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านคน ในปี 2573 สำหรับสถิติผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ ในประเทศไทย ปี 2559 ที่ผ่านมา

Read more