กลยุทธ์ พูดต่อหน้าคน มั่นใจ จับใจ โดนใจ (Butterflies and Sweaty Palms)

หนังสือ กลยุทธ์ พูดต่อหน้าคน มั่นใจ จับใจ โดนใจ (Butterflies and Sweaty Palms) 25 เทคนิคสำหรับการพูดและนำเสนอวิธีสลายความกลัว ทำตัวให้โดดเด่น เล่นกับผู้ฟังเป็นเค้นศักยภาพนักพูดในตัวเราคุณคือคนที่มือสั่นและสมองว่างเปล่าตอนที่ต้องไปนำเสนอ หรือพูดอะไรที่หน้าชั้น หน้าห้องประชุม และหน้าเวทีหรือเปล่า

Read more