TSF เข้าบริหารสื่อโฆษณาดิจิตอลดอนเมืองและอีก 3 สนามบินของ AOT

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF เข้าบริหารสื่อโฆษณาในท่าอากาศยานดอนเมืองและอีก 3 สนามบินหลักของบริษัทท่าอากาศยานไทย (AOT) คือสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงรายและภูเก็ต ขยายพื้นที่สื่อโฆษณา Digital Billboard กว่า 100 จุด รองรับความต้องการของภาคธุรกิจมั่นใจดันรายได้ปี 61

Read more