TF News | เหลือเชื่อ! หนุ่มน้อยวัย 12 ปี จากอังกฤษทำเงิน 12.9 ล้านบาท จากผลงานศิลปะ NFT

Benyamin Ahmed หนุ่มน้อยวัย 12 ปีจากกรุงลอนดอน ใช้เวลาช่วงปิดเทอม สร้างรายได้จากการ ขายผลงานศิลปะ NFT ชื่อ “Weird Whales” เกือบ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 12.9 ล้านบาท ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน

Read more