งาน Sign Asia Expo 2016

ร้านป้าย ธุรกิจพิมพ์เสื้อผ้ากีฬา แฟชั่น และผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมชมงานอีกครั้ง เข้มข้นทั้งพื้นที่จัดแสดงงาน กิจกรรม และสัมมนา + เวิร์คช็อปคิดและทำจากประสบการณ์ 14 ปี ของผู้บุกเบิกงานแสดงธุรกิจป้ายและโฆษณา พบกันได้ที่งาน Sign Asia Expo 2016 และ Bangkok LED

Read more