5 คุณสมบัติควรมี หากคิดจะลงทุนแฟรนไชส์

ปัจจุบันระบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานแฟรนไชส์ เพราะผู้ที่เป็นแฟรนไชส์ซีจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโต ดังนั้น หากใครที่คิดจะลงทุนแฟรนไชส์ ไม่ใช่ว่ามีเงินทุนอย่างเดียว ก็สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ เพราะเจ้าของแฟรนไชส์เขามาหลักการพิจาณาผู้ลงทุนแฟรนไชส์อย่างละเอียด 

Read more