CDC เตือนผู้ชายที่ไว้หนวดมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโคไรน่า

ผู้ชายหลายคนอาจต้อง โกนหนวดเครา ออกมาหากพวกเขาอยากสวมอุปกรณ์ป้องกันทางหายใจ สอดคล้องกับข้อมูลของ CDC เกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมที่ส่งผลต่อการตรวจเชื้อ

Read more