KitKat กับการรวมตัวกันของรสชาติผลิตภัณฑ์แบบใหม่ “รสไวน์ข้าวผสมส้มยูซุ”

ในปี 2559 บริษัท Nestlé Japan ที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ก็ได้เปิดตัว Sake KitKat หรือ คิทแคทรสสาเกญี่ปุ่น หรือไวน์ข้าวญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันดีเป็นครั้งแรกของโลก โดยหน้าตาของมันจะเป็นเวเฟอร์เคลือบช็อคโกแลตผสมผงสาเกหรือไวน์ข้าวญี่ปุ่นลงไป

Read more