สัมมนาฟรี “ ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ ” จ.เชียงใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดปาฐกถาพิเศษ “การบริหารความเสี่ยงภายใต้ความผันผวนโลก” โดยผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

Read more