“ Math Home ” สถาบันฯ แก้โจทย์คณิต คิดคำนวณ นำกลับไปใช้ได้จริง

ปัจจุบันต้องบอกว่า สถาบันสอนพิเศษ หรือสถาบันติวเตอร์ในเมืองไทยมีอยู่มากมาย แต่ที่น่าสนใจอย่างมาก คือ แต่ละสถาบันสอนพิเศษจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องของหลักสูตร ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์ให้กับผู้เรียน อาจจะไม่ผิดมากนักหากเราจะพูดว่า สถาบันสอนพิเศษในยุคปัจจุบัน แข่งขันกันด้วย “หลักสูตร” จริงๆ 

Read more