วิธีเลือกแบบเหล็กให้ได้มาตรฐาน ใช้งานปลอดภัย

แบบเหล็กที่ได้มาตรฐาน รากฐานสำคัญในงานก่อสร้างทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพราะมีหน้าที่เป็นแม่แบบในการหล่อคอนกรีตให้ได้รูปร่างและขนาดตามต้องการ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในงานก่อสร้าง เช่น คาน เสา พื้น เป็นต้น

Read more