“ SEACON WAR OF STEEL 2 ” การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท

ซีคอนสแควร์ จับมือ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเป็ปซี่ จัดการแข่งขัน “SEACON WAR OF STEEL 2” การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

Read more