จับมือสร้าง หลักสูตรวิชาชีพ ที่ปรึกษาธุรกิจ

จัดอบรม หลักสูตรวิชาชีพ ที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพ ที่ปรึกษาในการบริการ คำปรึกษาแก่ผู้ ประกอบการเอส เอ็มอี ให้มีความพร้อม เข้าสู่ตลาดอาเซียน

Read more